Aký je to pocit, byť súčasťou podnikateľského programu

  • 0

Aký je to pocit, byť súčasťou podnikateľského programu

Category:Príbehy účastníkov

Výcvikový kurz “Podnikateľské databázy” pre pracovníkov s mládežou sa konal v Srbsku v dňoch 12 – 19. mája 2016. Bol financovaný programom Erasmus+, podprogramom KA2 Mládež – Budovanie kapacít balkánskeho okna. Výcvikový kurz hostilo Centrum pre vzdelávanie a rozvoj spoločnosti a všetko sa odohralo v úžasnom kúpeľnom mestečku Vrnjačka Banja. Projektu sa zúčastnilo 9 európskych krajín, ktoré prostredníctvom mimovládnych organizácii vyslali dokopy 27 účastníkov. Boli to krajiny: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Maďarsko, Taliansko, Čierna Hora, Srbsko, Slovensko, Turecko a Veľká Británia.

Hlavnou témou kurzu je vzdelávanie v oblasti podnikania a projektov a zároveň  podporovanie povedomia o možnostiach a výzvach obchodu a podnikania. Keď ste mladí, nadšení, chcete cestovať a baviť sa. Práve  Erasmus + je príležitosťou pre tých, ktorí chcú skĺbiť všetky túžby mladého človeka (cestovanie, učenie sa, stretávanie nových ľudí) a to všetko s cieľom zlepšiť si sebavedomie a vlastné postavenie v živote. Môže sa vám dariť aj vďaka Erasmus+ , berte to ako VAŠU ŠANCU!

Uvidíte, že ľudia z rôznych krajín majú podobné prekážky a obavy ako vy. V rámci tohto tréningu nájdete rôzne nápady pre začatie podnikania, zlepšite si svoje vedomosti v tejto oblasti a nakoniec to najdôležitejšie,  budete  motivovaní k vnútornému rastu. Stanete sa viac empatický a to aj vďaka  spoznávaniu a vymieňaniu kultúrnych tradícii, zvykov a životných štýlov.

Projekt prispel k zvýšeniu kompetencie účastníkov v oblasti podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti. Všetci pracovníci s mládežou a podnikatelia, boli aktívne a nadšene účastníkmi a stali sa poslami svojej krajiny na výmenu poznatkov a skúseností, ktoré boli získané počas kurzu. Účastníci zlepšili svoje podnikateľské zručnosti, team buildingové zručnosti, kreatívne myslenie a zjednodušili si   komunikačné zručnosti. Výcvikový kurz je iba jednou z aktivít celého projektu KA2 a bude nasledovať výmenou mládeže v druhej polovici roka 2016.Koordinátorom tréningu bol: Centar za edukaciju aj unapređenje društvo (CEUD) Srbsko, ktoré  odviedlo profesionálnu, úžasnú a dôležitú prácu.

To bol dôvod, vďaka ktorému tento projekt splnil svoje ciele a dosiahol plánované  výsledky. Vplyv tohto projektu na miestnej i medzinárodnej úrovni bude podporovať inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast v cieľových plochách všetkých deviatich krajín. V krajinách západného Balkánu je percento mladých podnikateľov nízke a miera nezamestnanosti mladých ľudí stúpa až na 50%. Projekt zlepšil odborné kompetencie vedúcich, resp. odborníkov v oblasti práce s mládežou, ktorých cieľom je s cieľom usporiadať  pre mládež  kvalitné mládežnícke projekty, ktoré sú zamerané na rozvoj iniciatívnosti a podnikavosti medzi mládežou.

Nebojte sa prelomiť stereotypy a obavy, ale zároveň ostaňte stabilný a realistický pri premýšľaní o svojich snoch. Podeľte sa o svoje skúsenosti, nenechávajte si ich iba pre seba, pretože možno práve vaše skúsenosti predstavujú budúcnosť!

Michaela Hrebíková

Páči sa mi to
Páči sa mi to Super Haha Žasnem Nič moc Odpad
1