Aký je to pocit, byť súčasťou podnikateľského programu

  • 0

Aký je to pocit, byť súčasťou podnikateľského programu

Category:Príbehy účastníkov

Výcvikový kurz “Podnikateľské databázy” pre pracovníkov s mládežou sa konal v Srbsku v dňoch 12 – 19. mája 2016. Bol financovaný programom Erasmus+, podprogramom KA2 Mládež – Budovanie kapacít balkánskeho okna. Výcvikový kurz hostilo Centrum pre vzdelávanie a rozvoj spoločnosti a všetko sa odohralo v úžasnom kúpeľnom mestečku Vrnjačka Banja. Projektu sa zúčastnilo 9 európskych krajín, ktoré prostredníctvom mimovládnych organizácii vyslali dokopy 27 účastníkov. Boli to krajiny: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Maďarsko, Taliansko, Čierna Hora, Srbsko, Slovensko, Turecko a Veľká Británia.

Hlavnou témou kurzu je vzdelávanie v oblasti podnikania a projektov a zároveň  podporovanie povedomia o možnostiach a výzvach obchodu a podnikania. Keď ste mladí, nadšení, chcete cestovať a baviť sa. Práve  Erasmus + je príležitosťou pre tých, ktorí chcú skĺbiť všetky túžby mladého človeka (cestovanie, učenie sa, stretávanie nových ľudí) a to všetko s cieľom zlepšiť si sebavedomie a vlastné postavenie v živote. Môže sa vám dariť aj vďaka Erasmus+ , berte to ako VAŠU ŠANCU!

Uvidíte, že ľudia z rôznych krajín majú podobné prekážky a obavy ako vy. V rámci tohto tréningu nájdete rôzne nápady pre začatie podnikania, zlepšite si svoje vedomosti v tejto oblasti a nakoniec to najdôležitejšie,  budete  motivovaní k vnútornému rastu. Stanete sa viac empatický a to aj vďaka  spoznávaniu a vymieňaniu kultúrnych tradícii, zvykov a životných štýlov.

Projekt prispel k zvýšeniu kompetencie účastníkov v oblasti podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti. Všetci pracovníci s mládežou a podnikatelia, boli aktívne a nadšene účastníkmi a stali sa poslami svojej krajiny na výmenu poznatkov a skúseností, ktoré boli získané počas kurzu. Účastníci zlepšili svoje podnikateľské zručnosti, team buildingové zručnosti, kreatívne myslenie a zjednodušili si   komunikačné zručnosti. Výcvikový kurz je iba jednou z aktivít celého projektu KA2 a bude nasledovať výmenou mládeže v druhej polovici roka 2016.Koordinátorom tréningu bol: Centar za edukaciju aj unapređenje društvo (CEUD) Srbsko, ktoré  odviedlo profesionálnu, úžasnú a dôležitú prácu.

To bol dôvod, vďaka ktorému tento projekt splnil svoje ciele a dosiahol plánované  výsledky. Vplyv tohto projektu na miestnej i medzinárodnej úrovni bude podporovať inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast v cieľových plochách všetkých deviatich krajín. V krajinách západného Balkánu je percento mladých podnikateľov nízke a miera nezamestnanosti mladých ľudí stúpa až na 50%. Projekt zlepšil odborné kompetencie vedúcich, resp. odborníkov v oblasti práce s mládežou, ktorých cieľom je s cieľom usporiadať  pre mládež  kvalitné mládežnícke projekty, ktoré sú zamerané na rozvoj iniciatívnosti a podnikavosti medzi mládežou.

Nebojte sa prelomiť stereotypy a obavy, ale zároveň ostaňte stabilný a realistický pri premýšľaní o svojich snoch. Podeľte sa o svoje skúsenosti, nenechávajte si ich iba pre seba, pretože možno práve vaše skúsenosti predstavujú budúcnosť!

Michaela Hrebíková


Komentovať