“Be aware, be suistainable” in Croatia,

  • 0

“Be aware, be suistainable” in Croatia,

Category:Príbehy účastníkov

Nedeľa sa niesla skorými aj neskorými príchodmi účastníkov. Povedali sme si o tom, čo nás bude cez týždeň čakať. Navečerali sa a s očkávaniami zaspali. Začiatok týždňa sme začali zoznamovacími aktivitami. Prelomili sme ľady. Celý deň sa niesol v znení team buildingových aktivít. Deň sme ukončili každý po svojom.

V utorok sa začalo vzdelávanie o permakultúre a o tom ako čo najviac vyťažiť z pozemku, ktorý vlastníme. Rozdelení sme boli do pomiešaných skupín zo všetkých krajín. Bavili sme sa aj o tom, čo všetko by sme sa radi dozvedeli cez týždeň. Navrhli sme témy ako; self-sustainability, ako sa financujú takéto eco projekty, ako žiť off-grid – využívanie solárnych panelov a pod. Deň sme ukončili s hraním hier s rumunským tímom.

 

Streda sa niesla vo veľmi podobnom duchu ako utorok. Rozdiel bol v tom, že nás čakal medzinárodný večer. Tu začala tá sranda, kedy sme museli improvizovať. Bögi s Veronikou priniesli syry a bryndzu, a pár trvanlivých suchých slovenských snackov. Vlajku sme si vyrobili. Spoločnými silami sme pripravili Kahoot kvíz, prezentáciu a účastníkom sme pustili krátke, humorné video o Slovensku. Koniec kultúrneho večera sme ukončili varením instatných halušiek s talianom.

Štvrtok sme pracovali v tímoch, kde sme si mali pripraviť ako výsledok našej práce, prezentáciu. Témy boli; fast fashion, cestovanie, aké existujú prostriedky na uľahčenie vytvorenia permakultúry u nás doma, a pod. Cez voľný čas sme boli prejsť do okolia nášho ubytovania, alebo trávili čas aj s ostatnými. A naučili sme sa piecť chlieb. Deň sme zakončili s rumunskými a talianskými účastníkmi.

Piatok sme mali celý deň voľno a rozhodli sme sa, že sa rozdelíme na dva tábory. Jeden pôjde do Plitvíc a druhý do jaskyne a Teslovho domu. Slovenská časť sa vybrala do Plitvíc. Deň sme si užili aj keď kvôli dažďom bola jedna časť uzavretá a prešli sme vodopády skôr než sme čakali. V sobotu sme sa pomaly už balili, keďže sme odchádzali skoro ráno. Prešli sme si Youthpassy, zreflektovali čo sme sa naučili, vyhodnotili týždeň. Inak sme mali voľno a hrali vonku hry, či sa len tak pofľakovali.


Komentovať