International Youthleader Training v Berlíne

  • 0

International Youthleader Training v Berlíne

Category:Príbehy účastníkov

International Youthleader Traning alebo inak tréning pre trénerov odohrávajúci sa 7 dní v Neuendorfe v Berlíne vo mne zanechal silné pozitívne pocity na celý život. Projekt sa odohrával v nemčine a v angličtine a vďaka dvom skvelým prekladateľkám nebol žiaden problém rozprávať, argumentovať, prezentovať či dohodnúť sa jedným či druhým jazykom, navyše, tento dvojjazyčný model mne osobne vyhovoval dokonale, keďže okrem angličtiny študujem nemecký jazyk.

Moje očakávania z tohto tréningu boli naplnené na 100 %. Získal som množstvo nových významných poznatkov spojených s interkultúrnou komunikáciou, konflikt manažmentom, diskrimináciou a predsudkami či metódami spätnej väzby. Okrem toho, sme si ako participanti vyskúšali zábavnú formu učenia nových jazykov tzv. Language animation, kde sme ako slovenskí participanti prezentovali náš jazyk, ktorý podnietil záujem o našu krajinu a kultúru.

Ako skupina 17 ľudí z rôznych kútov sveta (Albánsko, Česká republika, Nemecko, Holandsko, Srbsko, Rusko, Rumunsko, Keňa) sme si vytvorili prostredníctvom aktívnych outdoorových a indoorových metód harmóniu, naučili sme sa spoločne kooperovať za účelom dosiahnutia spoločného cieľa, presadiť vlastné nápady v medzinárodnom prostredí, argumentovať a počúvať jeden druhého. Pred každou aktivitou je potrebné precvičiť myseľ a telo, preto nikdy nechýbali chytľavé a zábavné warm-ups a energizers, ktorých bolo nespočetne a vždy vytvorili aktívnu a zábavnú atmosféru.

Ako to býva v prípade skvelých projektov, lúčilo sa mi veľmi ťažko, no s vedomím, že sme si vybudovali za tak krátky čas skvelé vzťahy a to najcennejšie – priateľstvá. Za to všetko a ešte viac vďačím v prvom rade A.D.E.L a v neposlednom rade skvelým nemeckým organizátorom.

Viac fotiek z projektu nájdete na našej facebook stránke.

napísal: Štefan Puškár, účastník tréningu


Komentovať