ISCAR- projekt SUSTAINABLE SPACES 24-1.6.2023

  • 0

ISCAR- projekt SUSTAINABLE SPACES 24-1.6.2023

Category:Príbehy účastníkov

Dňa 24. 5. 2023 sme sa zúčastnili mládežníckej výmeny Erasmus+, ktorý sa konal v španielskom meste Íscar. Do projektu boli zapojené krajiny: Španielsko, Taliansko, Rumunsko, Turecko, Slovensko a Severné Macedónsko. Po stretnutí v Madride na letisku sme sa autobusom dopravili do Iscaru, kde sme sa zoznámili. Každý deň sme začali energizerom od jednej zo zapojených krajín. Prvý deň nás potom čakalo predstavenie projektu a úvod do témy SUSTAINABLE SPACES.

Neskôr sme sa zamerali na program Erasmus+ a priblížili sme si jeho ciele a funkciu. Poslednou časťou programu bola mestská hra, kde sme spoznávali krásy mesta. Každý večer sa konala interkulturálna noc a provou bola práve španielska. Na druhý deň sme navštívili historické mesto Valladolid, hlavného mesta provincie Castílla y León, a prešli sme si jeho pamiatky. Ďalší deň nás čakali v programe bloky na: príklady dobrej praxe v našich krajinách a analýza potrieb mladých. Potom sme predstavili naše organizácie a pracovali sme skupinách na diseminácií.

 Ďalší deň sme pokračovali v programe a zamerali sme sa na informácie pre mladých a youthpassy. V tento deň nás po obede čakal aj blok o klimatických zmenách a tiež sme pracovali na diseminácií. V strede projektu sme v programe načrtli aké sú typy a manažment miest pre mladých a v neskoršom bloku na využitie nových modelov mládežníckych miest a stratégií v podnikaní. Poobede nás čakalo prekvapenie, ktorým bola cesta do theme parku v meste Olmedo, v ktorom sa nachádzali miniatúry hradov a zrúcanín z celého regiónu. 

Nasledujúci deň nás čakal program zameraný na formy udržateľnosti v budúcnosti a tiež na recykláciu a opätovné využitie a aj tento deň sme pracovali v skupinách na výslednom outpute z projektu. Posledný celý deň nasledovali prezentácie diseminácií , reflexia a zhodnotenie programu. Mimo programu sme navštívili aj veľa miest v Íscare či hrad. V cestovný deň sme sa dopravili do Madridu, kde sme sa rozlúčili. Projektom sme získali nové zaujímavé informácie o téme ale aj skvelé priateľstvá a nezabudnuteľné spomienky.        

V


Komentovať