Made4Youth v Lotyšsku

  • 0

Made4Youth v Lotyšsku

Category:Príbehy účastníkov
Počas každého dňa sme mali zabezpečený bohatý program. Projektový manažment a komunikáciu sme spoznali z rôznych pohľadov. Napríklad z pohľadu európskych inštitúcií, firiem, vlád, ako aj z pohľadu osobnostného rozvoja. Tréneri využívali viaceré interaktívne metódy, napríklad skupinové hry a prezentácie, brainstorming, skupinové a individuálne riešenie prípadových štúdií, vizuálne znázornenia, improvizácie a experimentálne hry. Takéto prístupy považujeme za oveľa progresívnejšie, zaujímavejšie a efektívnejšie než klasické školské memorovacie teórie.

Program však nebol tvorený iba samotnými témami projektového manažmentu. V rámci týždňa sme spoznávali bicyklami okolie, navštívili sme miestny národný park Ķemeri s veľmi špecifickým miestnym prostredím a aj samotné mestá Tukums a Riga. Tukums bol typickým lotyšským mestečkom s peknou miestnou architektúrou a milými ľuďmi. Na Mestskom úrade sme sa zúčastnili prezentácie o fungovaní miestnej samosprávy. Riga bola navyše príznačná kombináciou minulosti a súčasnosti, videli sme aj bývalú židovskú štvrť/geto, rôzne pamiatky starého mesta, ale aj podnik s vyhliadkou na celé mesto. Program bol obohatený o interkultúrny večer, spojený s interaktívnymi prezentáciami krajín účastníkov a ochutnávaním národných špecialít.
 
V rámci tohto tréningového týždňa sme prežili množstvo obohacujúcich zážitkov, spoznali viacero kultúr a zaujímavých ľudí, nové prostredie a naučili sa pomocou moderných metód rôzne princípy a pohľady v rámci projektového manažmentu. V kombinácii s veľmi dobrou organizáciou projektu a komunikáciou hodnotíme tento projekt na výbornú.
– Ema

Komentovať