Na tréningu “Stop feeling sorry, start acting” v Estónsku

  • 0

Na tréningu “Stop feeling sorry, start acting” v Estónsku

Category:Príbehy účastníkov

V apríli sme sa vďaka A.D.E.L. zúčastnili tréningu Erasmus+ s názvom „Stop feeling sorry, start acting“, ktorý sa konal vo Vidrike, v lesoch južného Estónska. Tréning bol zameraný proti „Hate Speech“ a vďaka nemu sme sa dozvedeli veľa dôležitých informácií o mnohých formách nenávistných prejavov. Je dôležité poznať ich, pretože prejavy nenávisti ústnou formou, či už v osobnom kontakte alebo prostredníctvom internetu a digitálnych technológií, môžu vyústiť aj do omnoho horších prejavov nenávisti, či priamo zločinov z nenávisti.

Mimoriadne dôležité tak je nielen vedieť ich rozpoznať, ale najmä vedieť, ako my samy môže proti nim zakročiť. Diskutovali sme o ťažkých a hlavne aj aktuálnych témach, ako utečenci, migranti, rasizmus a podobne. Tréning sa zakladal na neformálnom vzdelávaní, workshopoch, pozreli sme si aj film o genocíde v Rwande, pretože genocída je ten najhorší prejav nenávisti medzi ľuďmi, aký sa môže udiať.

Počas tréningu sme pracovali aj s domácim obyvateľstvom a záverom sme viedli naše vlastné semináre neformálneho vzdelávania na túto tému pre študentov vo Valge. Tréning bol súčasťou kampane Rady Európy s názvom „No-Hate Speech Movement“, ktorej cieľom je zníženie úrovni akceptácie nenávistných prejav a online zapojenie mládeže do boja proti nenávisti medzi ľuďmi.

A tak vďaka tomu tréningu aj my teraz vieme, ako môžeme prispieť k celoeurópskej snahe o potlačenie Hate Speech nielen v online prostredí, ale aj v bežnom živote. Ak sa aj Ty chceš dozvedieť viac o tejto kampani, klikni na link http://www.nohatespeechmovement.org/ 🙂

Dôležitou súčasťou tréningu boli samozrejme aj prezentácie jednotlivých krajín. My sme priniesli už tradične najmä horalky a borovičku 🙂 A najmä pareničky a korbáčiky, pretože sme vedeli, že po tých sa len tak zapráši. V programe sme mali možnosť navštíviť aj najznámejšie estónske študentské mesto Tartu a na chvíľku sme vo Valge prekročili hranice aj do Lotyšska.

Okrem vedomostí a zážitkov bolo to najdôležitejšie práve spoznávanie nových ľudí, pochádzajúcich z iných krajín a z iných kultúr. Spoznali naozaj výnimočných ľudí z Estónska, Nemecka, Anglicka, Rumunska, Bulharska, Talianska, Španielska a Portugalska. Našli sme si medzi nimi ozajstných priateľov, ktorí môžu byť aj našimi budúcimi spolupracovníkov pri ďalších projektoch.

napísala: Veronika Sivová


Komentovať