Podnikanie v Bosne

  • 0

Podnikanie v Bosne

Category:Príbehy účastníkov

V dňoch 22.2. – 28.2.2022 sme sa v bosnianskom Sarajeve ako skupinka siedmych Slovákov zúčastnili mládežníckej výmeny na rozvoj sociálneho podnikania s názvom Youth Entrepreneurial Competence Matrix. Na tomto podujatí boli okrem nás aj účastníci z Bosny a Hercegoviny, Gruzínska, Azerbajdžanu, Turecka, Veľkej Británie.

Celým týždňom nás sprevádzal lektor Bruno z Budapešti za asistencie domáceho organizátora Miloša, ktorí svoju úlohu zvládli bravúrne. Aktivity boli rozdelené do viacerých blokov a každý jeden mal svoje špecifické zameranie. Prvé aktivity smerovali k tomu, aby sme sa lepšie spoznali, pochopili a určili si pravidlá fungovania. Následne sme prešli k podstate celého eventu, ktoré bolo zamerané na podnikanie. Na úvod, sme mali ako inšpiráciu prednášku od miestnych podnikateľov. Po ich prednáške sme sa rozdelili do skupín a urobili zoznam podnikateľských nápadov, ktoré máme momentálne v hlave. Následne sme prešli do niekoľko hodinovej spoločnej práce na zhmotňovaní danej myšlienky. Cez biznis model Canvas a vlastný research sme dali dokopy pitch prezentáciu, ktorú sme prezentovali pred ostatnými skupinami. Táto aktivita mnohým účastníkom rozšírila obzory v smere podnikania a v tom, ako podnikanie rozbehnúť. Po hlavnej aktivite nasledovali záverečné bloky, ktoré slúžili na reflexiu toho, čo sa za celý spoločný čas udialo. Veľa z nás si uvedomilo, že sme zažili skutočne skvelý čas so skvelými ľuďmi.

Samozrejme, ako už býva zvykom na podobných akciách, absolvovali sme aj interkultúrny večer, kde sme dôstojne reprezentovali našu krajinu. Na tomto večeri sme ochutnali mnoho zaujímavých jedál, tradičný alkohol a mohli sme tiež vidieť mieste kultúrne predstavenia. My sme sa rozhodli od prezentovať náš folklór. Jeden z účastníkov, ako bývalý folklórny tanečník učil ostatných zahraničných účastníkov, ako tancovať tradičný čardáš. Táto aktivita zožala veľký úspech. Zahraničným kolegom taktiež veľmi zachutili naše pochutiny ako Horalky a Mila. Veľmi ich zaujali aj naše tradičné sedmové karty, ktoré doposiaľ nemali kde vidieť.

Organizátori nám taktiež dali jeden celý deň voľno, ktoré niektorí z nás využili a navštívili krásne historické mesto Mostar. Niektorí však ostali v hlavnom meste Sarajevo a objavovali krásy tohto mesta, ktoré má veľmi zaujímavý historický nádych.

V mene všetkých zúčastnených by som sa na záver tohto článku poďakoval organizácii Adel za možnosť vycestovať a absolvovať túto výmenu, na konci ktorej sme taktiež získali celoeurópsky uznávaný Youthpass, ktorý nám pomôže v našej budúcej kariére. Taktiež Adel ďakujeme za bezproblémovú organizáciu a promptné reakcie v prípade pomoci v nejasných situáciách.

A na úplný záver by som len povedal, že táto výmena nám dala nové vzácne priateľstvá, spoznali sme novú krajinu, kultúru, naučili sa nové veci v oblasti podnikania a zažili spolu skvelé a nezabudnuteľné chvíle. 

– Boris


Komentovať