PRO-PER Development v Slovinsku

  • 0

PRO-PER Development v Slovinsku

Category:Príbehy účastníkov

Tréning zameraný na profesionálny a osobný rozvoj (Pro-Per Development) prebehol v dňoch 11.-18. decembra 2015 v útulnej obci s názvom Osilnica, ktorá sa nachádza asi 90 km od hlavného Ľjubljany pod záštitou Erasmu Plus. Zástupcovia krajín s vysokou nezamestnanosťou v EU: Slovinsko, Macedónia, Rumunsko, Chorvátsko, Španielsko, Portugalsko, Slovensko sa stretli a pracovali na analýzach a projektoch, ktoré dokážu inšpirovať okolie k aktivite v neformálnom vzdelávaní či nevládnych organizáciách.

Prezentácie krajín nám ukázali, čo máme spoločné, čím sa môžeme inšpirovať; čo sú silné a slabé stránky ekonomiky či politickej situácie v danej krajine.Taktiež vďaka terapeutickým cvičeniam sa vyjasnili osobnostné predpoklady jednotlivcov pre voľbu povolania, ich silné a slabé stránky. Práca v skupinách obohacuje každého jednotlivca, taktiež ho učí tolerancii a pomáha získať sebadôveru pri realizácii ďalších projektov.

Neformálne vzdelávanie pomáha mladým ľuďom tam, kde formálne vzdelávanie končí. Pomáha posúvať vlastné bariéry, vyzdvihuje úlohu každého účastníka a inšpiruje ho k aktivite v skupine, mimo skupinu, v každodennom živote.

Blog z projektu môžete nájsť tu:https://propertraining.wordpress.com/

napísala: Eva Dzurjaková, účastníčka tréningu


Komentovať