Produktívny týždeň so skvelou spoločnosťou

  • 0

Produktívny týždeň so skvelou spoločnosťou

Category:Príbehy účastníkov

Začiatkom februára sme sa zúčastnili Erasmus+ tréningu zameranom na integráciu a inklúziu migrantskej populácie formou príbehov na Britských ostrovoch v meste Manchester. Participanti pochádzali z Anglicka, Maďarska, Talianska, Portugalska, Rumunska, Estónska, Grécka, Turecka a Slovenska.

Primárnym cieľom projektu bolo vytvoriť a zdieľať nové, pozitívne vyrozprávanie inklúzie pomocou kreatívnych a inovatývnych mládežníckych aktivít. Trénovať pracovníkov s mládežou, ako aj rôznych skupinových lídrov alternatívne formy zdielania osobných príbehov migrantov žijúcich v našich komunitách.

Medzi ďalšie ciele tréningu patrili:

  • analyzovať pôvod migrantov, migračné toky a ich dôvody
  • prispieť k integrácií utečencov a migrantov
  • pomôcť presadiť inklúziu, toleranciu a vzájomné porozumenie
  • podporiť zmenu povedomia voči migrantom a utečencom
  • zvýšiť povedomie o pocitoch, túžbách, potrebách, snoch a očakávaniach migrujúcich ľudí, ako aj o ich kompetenciách a zručnostiach, predstavujúcich prínos pre lokálnu komunitu

Tréning sa odohrával v komunitnom centre Sharon v mestskej štvrti Trafford len niekoľko minút od známeho futbalového štadiónu Old Trafford. Ubytovanie sme mali zabezpečené v hoteli v centre mesta.

Ako to už býva zvykom, pokiaľ máte produktívny program a dobrú spoločnosť, čas plynie nesmierne rýchlo a inak tomu nebolo ani v našom prípade. Odnášame si novú perspektívu, priateľstvá a najmä obohacujúcu skúsenosť. Ďakujeme pekne za príležitosť reprezentovať ADEL, seba i našu krajinu.

Srdečne odporúčame!

Dušan, Danica, Adriána a Ema.


Komentovať