Projekt “Create and Preserve” vo Francúzsku

  • 0

Projekt “Create and Preserve” vo Francúzsku

Category:Príbehy účastníkov

V dedine La Vancelle vo Francúzsku sa v dňoch 27. apríla až 3. mája konala mládežnícka výmena na tému Create and Preserve. Vďaka organizácii ADEL sme zo Slovenska vycestovali piati a to z rôznych kútov našej krajiny. Projekt bol zameraný na tematiku kultúry a trvalo udržateľného rozvoja krajín. Všetko dianie prebiehalo v dedine obklopenou krásnou prírodou. To prostredie nám už napovedalo, že životné prostredie bude hrať dôležitú úlohu počas realizácie projektu. Po príchode do La Vancelle sme sa postupne zoznamovali s reprezentatívnymi skupinami šiestich ďalších krajín. Okrem Slovenska na mládežníckej výmene participovali aj účastníci z Chorvátska, Rumunska, Nemecka, Talianska, Portugalska a samozrejme Francúzska.

Vedúci projektu Eric Mercklin a jeho dobrovoľníci z rozličných kontinentov nám pripravili program, ktorý bol dostatočne farebný a bohatý. Medzi prvé aktivity patrili samozrejme zoznamovacie hry a práce v skupinkách. Na začiatku projektu každá krajina prestrela stôl s nejakou stravou, vďaka ktorej sme mohli zakúsiť charakteristickú chuť každej krajiny. Bol to spôsob odbúravania strachu a predsudkov z iných krajín, pomocou medzinárodnej večere sme zistili mnoho zaujímavostí a je treba poznamenať, že stôl Slovenska patril k jednému z obľúbených. Či už za to mohli výborné tradičné korbáčiky alebo silná domáca pálenka, to by Vám mohli povedať oni. Následne sme im aj ukázali niekoľko prvkov z choreografie slovenského folklóru, čo si rovnako obľúbili a chceli sa dokonca aj naučiť.

Program začal naberať grády, keď sme sa jeden deň vybrali na prednášku o trvalo udržateľnom rozvoji. Tam nás oboznámili s hrozbami znečistenia životného prostredia a o alternatívnych možnostiach využitia recyklovateľných materiálov.

Naše vzťahy sa stále upevňovali a nebolo to inak ani keď sme sa vybrali na historickú prechádzku a navštívili zrúcaninu hradu v La Vancelle.

Vedúci projektu kreatívne využil svoje umelecké schopnosti a pomocou rôznych domácich nástrojov sme spoločne vytvárali hudbu. Medzi ďalšie artistické kreácie patrili maľovanie fliaš a nádob, modelovanie pomocou plastelíny a pod. Spomenuté aktivity nám pomohli pri vytváraní si bližšieho vzťahu s prírodou, pri vytváraní bližších vzťahov so všetkými účastníkmi projektu.

Program zahŕňal aj prezentovanie krajín. Každá skupina poskytla informácie a predniesla zaujímavosti a unikátnosti svojej krajiny. Ku koncu týždňa nám bolo umožnené vstúpiť do sveta politiky a navštíviť Európsky parlament v Štrasbourgu. Vďaka týždňu otvorených dverí sme mohli vstúpiť do rokovacích miestností a zažiť atmosféru, na chvíľu sa vcítiť do pozície dôležitých politikov. Následne sme objavili krásu mesta a jeho pamiatok.

Až ku koncu celého projektu sme si uvedomili, že prostredníctvom zoznamovacích aktivít, prezentovania krajín, artistických kreácií a výletov sa medzi nami vytvorili dobré vzťahy a cítili sme sa ako jedna veľká medzinárodná rodina. Projekt nás povzbudil k spoznávaniu nepoznaného, motivoval k zlepšeniu našich cudzojazyčných kompetencií a otvoril oči pri vnímaní životného prostredia. Uvedomili sme si aj jednu zásadnú vec- umenie spája ľudí.  To všetko by ale nebolo možné bez ADEL, za čo sme im veľmi vďační.

napísal: Ladislav Sýkora, účastník výmeny


Komentovať