Rumunské dobrodružstvo

  • 0

Rumunské dobrodružstvo

Category:Príbehy účastníkov

V dňoch 6.-16. novembra 2014 sme sa vďaka programu Erasmus+ a organizácii A.D.E.L. zúčastnili projektu s názvom „Science fiction or Sustainable Future“ ktorý sa konal v „študentskom“ rumunskom meste Iasi. Okrem šiestich účastníkov zo Slovenska sa tohto projektu zúčastnili aj participanti z Rumunska, Slovinska a Talianska. Prvé dva dni sme strávili spoznávaním mesta, seba samých a nových kultúr. Po úvodných dňoch prišli workshopy na tému udržateľného rozvoja. Aj keď nám pred projektom v Rumunsku táto téma nebola známa, teraz už o nej vieme veľmi veľa…

Môžeme povedať, že udržateľný rozvoj je cesta, ktorá má budúcnosť a mala by sa dostať do povedomia čo najväčšieho počtu ľudí. Workshopy, prezentácie a aktivity boli organizované neformálnym vyučovaním a popri vzdelávaní sme sa dozvedali aj rôzne zaujímavosti o živote či kultúre krajín ostatných účastníkov. Okrem denného vzdelávania sme mali aj bohatý večerný program, napr. interkultúrne večery, kde každá krajina predstavila svoje tradície a typickú kuchyňu. Spoznali sme rumunský nočný život aj s miestnymi obyvateľmi či študentmi v meste. Voľný deň sme strávili poznávacím výletom do susedného Moldavska, kde sme navštívili hlavné mesto Kišinev.

Počas pobytu sme si uvedomili, že program Erasmus+ je skvelou príležitosťou pre každého z nás a sme rozhodnutí využiť ju naplno aj v budúcnosti. Celý projekt prebiehal v anglickom jazyku a tak sme mali možnosť zlepšiť si našu angličtinu. Ale čo bolo najhlavnejšie, získali sme nových priateľov po celom svete.

Bolo to čarovných 10 dní v krásnom meste so skvelými ľuďmi, s ktorými sme si za takýto krátky čas vytvorili naozaj blízke vzťahy. Dozvedeli sme sa o téme udržateľného rozvoja, ktorá nás zaujala a určite sa o ňu budeme zaujímať aj naďalej. Každý jeden deň bol pre nás po každej stránke neskutočným prínosom v našich životoch a preto sa väčšina z nás pri lúčení neubránila slzám. Veríme, že sme sa nevideli naposledy a že ďalšie skvelé projekty sú ešte pred nami.

Erika Chrappová, Martina Horková, Angelika Tamásová, Ján Bujnovský, Viktor Majický, Jakub Andreánsky, účastníci výmeny


Komentovať