Sex(Youth)ality

  • 0

Sex(Youth)ality

Category:Príbehy účastníkov

V závere mája sa v slnečnom Madride konal medzinárodný projekt Sex(Youth)ality, ktorého cieľom bolo zlepšiť citlivosť mladých ľudí v oblasti sexuálnej výchovy. Organizátori a účastníci z rôznych krajín Európy sa stretli, aby zdieľali svoje skúsenosti, názory a nápady, ako efektívne komunikovať o tejto dôležitej téme.

Hlavným cieľom bolo prelomiť tabu okolo sexuálnej výchovy a urobiť z nej pohodlnú a prirodzenú tému na diskusiu. Rozšírením vedomostí a povedomia mladých Európanov v tejto oblasti je cieľom iniciatívy posilniť ich postavenie a pripraviť ich na lepšiu budúcnosť.

Každá krajina mala možnosť prezentovať aktuálny stav sexuálnej výchovy vo svojom školskom systéme. Diskusie boli živé a plné inšpiratívnych príbehov, kde si účastníci uvedomili rôznorodosť prístupov a výziev, ktorým jednotlivé krajiny čelia. Táto výmena názorov bola prvým krokom k pochopeniu, aké dôležité je mať otvorenú myseľ a byť pripravený sa učiť od druhých.

Jedným z vrcholov programu bola prednáška od organizácie “Violencia cero”, ktorú viedli policajti z Madridu. Rozprávali o tom, ako bojovať proti násiliu v partnerstvách a ako rozpoznať varovné signály. Účastníci ocenili praktické rady a skutočné príbehy, ktoré im pomohli lepšie pochopiť dôležitosť prevencie a ochrany.

Hravé aktivity ako trust building game a treasure hunt v uliciach Madridu nielenže upevnili vzťahy medzi účastníkmi, ale zároveň im poskytli jedinečný zážitok a možnosť spoznať mesto z iného uhla pohľadu. Workshop “Consent is sexy” bol ďalším dôležitým momentom projektu. Účastníci sa naučili, ako komunikovať o súhlase a prečo je súhlas základom zdravých a rešpektujúcich vzťahov.

Projekt Sex(Youth)ality bol pre všetkých účastníkov zaujímavou skúsenosťou a lekciou o tom, akou zložitou úlohou môže byť vytváranie naozajstného bezpečného priestoru. 


Komentovať