Sustainability Loading

  • 0

Sustainability Loading

Category:Príbehy účastníkov

 

Hlavným cieľom projektu Sustainability Loading bolo zvýšiť povedomie o životnom prostredí a naučiť sa, ako byť zodpovednejší k životnému prostrediu a urobiť svet udržateľnejším. Trval desať dní a zúčastnili sa ho mládežníci z krajín ako Macedónsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko, Turecko a Srbsko.

Naša výmena mládeže sa naplnila aktivitami rôzneho druhu. Každé zasadnutie začínalo s „Energizers“, ktorých hlavným cieľom bolo nás povzbudiť a zblížiť sa s ostatnými účastníkmi. Po tejto zoznamovacej aktivite nám boli predstavené stretnutia rôzneho druhu. Každé stretnutie malo iný účel. Spočiatku boli stretnutia zamerané na spoznávanie nových ľudí, spoznávanie našich kultúr, získavanie sebadôvery, búranie predsudkov… Neskôr sa hlavné zameranie našich stretnutí sústredilo na tému našej výmeny: Udržateľnosť. Dozvedeli sme sa o cieľoch rozvoja udržateľnosti, ich význame a nevyhnutnosti ich aplikácie v každodennom živote.

Ako účastníci sme viedli diskusie na tému environmentálnej krízy. Museli sme kriticky myslieť a zamerať sa na dôležitú úlohu jednotlivca v tomto svete, naše stopy a vplyv ľudstva na životné prostredie. Vo voľnom čase sme sa mohli ísť prejsť, zahrať si ping pong, rozprávať sa, spoznávať alebo jednoducho oddychovať.

Zapojením sa do workshopov, „role-plays“ a aktivít sme sa oboznámili s ostatnými kultúrami. Získali sme značné množstvo vedomostí či priateľstiev. Mali sme možnosť zapojiť sa a prekonať výzvy, ktorým sme čelili. Tiež sme sa naučili, ako môžeme byť udržateľnejší a ako môžeme pomôcť zlepšiť náš zlý vplyv na našu planétu.

Veľmi sme si to užili, všetci sme sa zhodli, že dúfame, že toto nebola naša posledná výmena.

 

 


Komentovať