Tréning Faith over Fear v UK

  • 0

Tréning Faith over Fear v UK

Category:Príbehy účastníkov

Náš desaťdňový tréningový kurz v anglickom Newcastle nebol vôbec plánovanou záležitosťou ale o to to viac sme si ho užili! Všetko sa to začalo last-minute call-om kde inde ako na facebooku….Jeden mail, severo-anglické mesto Newcastle upon Tyne, tréning s názvom Faith over Fear na tému diverzity náboženstiev v Európe a ich negatívne stereotypy, hľadanie slovenských účastníkov. Keďže ponuka znela veľmi lákavo a našťastie sme mali obe účastníčky voľno, bolo rozhodnuté! Dva dni pred začiatkom kurzu sa začali prípravy, bookovanie leteniek, rýchle zháňanie typických slovenských výrobkov a ide sa, smer Newcastle upon Tyne!

Ak vás zaujímajú podobné projekty je dobré vysvetliť o čom takéto tréningové kurzy sú. Náš projekt v Newcastle bol zameraný na náboženskú rozdielnosť v Európe, náboženské stereotypy a toleranciu. Téma pomerne široká, každý štát si mal pripraviť prezentáciu o náboženstvách v danej krajine, ktoré vyústili do dlhých debát a porovnávania rozdielov v našich krajinách. Počas tréningu sme mali možnosť navštíviť hneď niekoľko náboženských chrámov vrátane hinduistického, chrámu Sikhov, mešitu a anglikánsky kostol a tam priamo debatovať s duchovnými vodcami.

Návštevy a debaty sa striedali s kreatívnymi časťami projektu ako napríklad vytvorenie video-prieskumu o náboženskej tolerancii v uliciach Newcastlu, vytvorenie falošného facebook profilu, množstvo energizerov a skupinových aktivít, speed dating na tému náboženstva, navrhnutie vlastných projektov atď. Prvý krát som mala možnosť vyskúšať si tzv. Theatre of the Oppressed (Divadlo Utlačovaných), keď sme počas krátkej scénky na tému náboženstva  mali možnosť my ako diváci priamo vstupovať do deja a tým ho meniť.

Každopádne program bol pestrý a aj keď tréning trval desať dní, čas šiel veľmi rýchlo. Popri nabitému programu sme stihli prejsť mesto, navštíviť zopár múzeí,checknúť newcastleské pobrežie a na vlastné oči sa presvedčiť čo sú to tzv. vodka coats;). Musím uznať, že v Newcastle sa stretla veľmi silná skupina účastníkov  a skvelých organizátorov a aj preto bol tento tréning taký úspešný a hlavne bola vždy fun! Určite si odnášam nielen nové skills ale aj nové nápady, inšpiratívne podnety a množstvo kontaktov do budúcnosti !(vďaka našim španielskym účastníkom sa  stretávame znovu v lete na dovolenke v Malage, aj to sú výhody podobných projektov);)

Odkazy na videá: https://www.youtube.com/watch?v=sivNuld-Xmw ; https://www.youtube.com/watch?v=NYIdxm1tBuY

napísala: Jana Fintová, účastníčka tréningu


Komentovať