Tréning o boji proti hate-speech na internete

  • 0

Tréning o boji proti hate-speech na internete

Category:Príbehy účastníkov

V prvom rade sa chcem poďakovať tímu A.D.E.L. za túto skvelú príležitosť, vyskúšať si projekt organizovaní veľmi šikovnými a inšpiratívnymi ľuďmi. Rozšíril moje  obzory o novú problematiku, ukázal mi možnosti ako bojovať proti šíreniu hate speech a s radosťou sa o svoje vedomosti podelím so všetkými, čo prejavia záujem:)

Vzdelávanie bolo veľmi neformálne, na začiatku každej session sme mali energizers a ice-breakers na uvoľnenie a potom sme pokračovali formou: pár minútový úvod do témy (žiadna únavná teória), diskusia, case-studies alebo role-plays. V dni, keď nám počasie prialo, sme si dopriali výučbu na neďalekej pláži a našiel sa priestor aj na poldňový výlet do neďalekej Malagy.

Sloboda prejavu je jedným z hlavných princípov demokracie a najcennejším právom, ktoré je v dnešnom rozvinutom svete úplne samozrejmé, ale nie každý si uvedomuje, že toto právo nie je absolútne. Na tréningu No more time 4 hate, sme sa dozvedeli, že online a rovnako aj v offline svete, si nemôžeme dovoliť povedať, čo sa nám zachce. Tzv. hate speech je príkladom zneužitia slobody prejavu. Pribúdajúci počet teroristických útokov poukazuje na potrebu riešiť nezákonný prejav nenávisti na internete. Sociálne médiá sú, žiaľ, jedným z nástrojov, ktoré teroristické skupiny používajú na radikalizáciu mladých ľudí, na vyvolávanie násilia a nenávisti.

Hlavným cieľom tohto tréningu bolo nás naučiť ako bojovať proti hate speech, využitím rôznych techník, nástrojov a protiargumentov.

Učili sme sa na reálnych prípadoch, ako príklad uvediem skutočný súdny spor medzi dánskym parlamentom a žurnalistom, ktorý vytvoril dokument o nacionalistickej skupine v Dánsku. V rámci role-play sme rozhodli za Súdny dvor Európskej únie, kto v tomto prípade porušil, ktorý článok Deklarácie ľudských práv a naše prekvapenie sme vyniesli rovnaký rozsudok, aký bol rozhodnutý Dvorom. Veľmi zaujímavou case-study bolo fiktívne mestečko, ktorého názory sa rozchádzali v otázke výstavby mešity na území, ktoré si už dávno vyžadovalo rekonštrukciu. V miestnej komunite sa ozývali radikálni občania, ktorí vystupovali proti moslimom, žijúcim v mestečku už dlhé roky bez akýchkoľvek dovtedajších problémov. Museli sme riešiť nepokoje vznikajúce zo šírenia hoaxov na sociálnych sieťach o možnom terorizme a v neposlednom rade, povolenie na výstavbu samotnej mešity.

Tieto diskusie, case-studies a role-plays boli všetky veľmi reálne, dotýkajúce sa všetkých nás, i keď sme z rôznych krajín. Zistili sme, že všetci doma riešime podobné problémy, či už dôsledky migrácie alebo strach z menšín(rasy, národnosti, orientácie). Dôležitosť zamedzovania hate speech na sociálnych sieťach je akútna; internet je úžasný vynález, ale bohužiaľ ako väčšina brilantných myšlienok, môže byť zneužitý hrozným spôsobom. Anonymita užívateľov na sociálnych sieťach a pokročilá digitálna zručnosť agresorov dáva priestor beztrestnému šíreniu nenávisti, falošných informácií, strachu a paniky.

– Nikoleta

 

 


Komentovať