Tréning plný motivácie

  • 0

Tréning plný motivácie

Category:Príbehy účastníkov

Erazmus v Španielsku bola pre mňa prvá skúsenosť s projektami Erasmus. Názov nášho projektu bol Opportunity Kit a jednalo sa o training course. Pre mňa osobne mal tento projekt veľký význam, pretože bol obsahovo pre mňa veľmi obohacujúci.

Myšlienka inklúzie v rôznych smeroch vo mne rezonuje už dlho a zároveň, čo bolo pre mňa najdôležitejšie, bolo hľadanie tých skutočných riešení. Taktiež spoznávanie kultúr počas večerov, ale hlavne počas celých šiestich dní tej španielskej. Harmonogram bol veľmi prispôsobený životu tam a čo  mňa najviac prekvapovalo bola večera o 20:30-21. Myslím, že program bol veľmi dobre urobený, pretože sme mali čas na všetky aktivity a taktiež budovanie pevných vzťahov.

Keďže náš projekt bol Training course z veľkej  časti to bolo hlavne o neformálnom  vzdelávaní a nebol tam veľký priestor na poznávanie a cestovanie  ako to mal druhý projekt z Youth Exchange, ktorý bol v centre v rovnakom čase ako my. Veľa času sme trávili hlavne nejakými aktivitami, kde sme sa snažili viac pochopiť a priblížiť sa ľuďom s rôznymi  formami exklúzie ako napríklad zlé sociálne a finančné podmienky, fyzické a mentálne postihnutia či etnické dôvody. Mňa osobne to obohatilo v tom, že skutočne sa na túto tému pozerám ináč a hlavne sa usilujem o väčšie prijatie. 

Okrem toho sme mali aktivity v okolí  centra kde sme spoznávali okolie, robili dotazník s miestnymi, kde som mohla aktívne využívať majú španielčinu. Často sme trávili čas aj s účastníkmi z druhého projektu a všetci  spolu sme hrávali hry a športy  vonku. Veľkým zážitkom boli sme mňa kultúrne večery, ktoré boli pre mňa veľmi obohacujúce. 

Čo sa týka takého všeobecného zhrnutia, tak asi jediné mínus aké vidím je, že doprava bola dosť komplikovaná a sami  sme si museli zabezpečiť transport z letiska čo bolo v tom momente dosť stresujúce, keďže to nebolo nijako naplánované dopredu. Zároveň zariadenie, v ktorom  sme bývali nebolo v najlepšom  stave. Čo sa týka plusov tak asi hlavne, že som mohla využívať jazyky a neustále v nich komunikovať. Taktiež hlavne to, že som spoznala nových ľudí z iných častí sveta, ktorí so sebou priniesli kúsok seba. Ďalšie pozitívum bola téma, o ktorej som moc nevedela predtým.

 

Mojím veľkým cieľom je aktuálne ešte viac rásť a vzdelávať sa v tejto téme, lebo chcem byť súčasťou zmeny. 

 

– Agnesa


Komentovať