Uvedomil som si, ako zbytočné sú niektoré materiálne veci…

  • 0

Uvedomil som si, ako zbytočné sú niektoré materiálne veci…

Category:Príbehy účastníkov

Čaute. Volám sa Jožo a mám 20 rokov. Vďaka ADEL som mal možnosť zúčastniť sa 2-mesačnej EDS v Chorvátsku. Bol som vyslaný ako jediný Slovák, veľmi pozitívne to ovplyvnilo moju angličtinu. Zároveň som si uvedomil ako mám rád našu ľubozvučnú reč.

Projekt prebiehal v malej dedinke Latinovac. Latinovac má okolo 40 obyvateľov. Na uliciach nie je verejné osvetlenie. Je ta úžasne až dych berúce ticho a hviezdy svietia jasne každú noc. Prístup na internet nebol veľmi ideálny. O to viac som sem všetci užívali západy slnka, sedenie pri ohni, hranie na gitare a dlhé nekonečné rozhovory o všeličom. Uvedomil som si aké zbytočné sú niektoré materiálne veci a ako jednoducho sa ich dá zbaviť a človek je šťastnejší.

Po projekte mi už nie sú cudzie témy ako zero waste, sustainability, permaculture, ecology. Projekt mi dal veľa. Či už objasnenie problematiky vyššie spomínaných tém. Taktiež mi ukázal cestu ako žiť viac ekologickejšie a uvedomovať si, že svojimi každodennými rozhodnutiami do veľkej miery ovplyvňujem prírodu. Rátali sme si tam našu ecological footprint. Vytvárali sme prírodnú kozmetiku za pomoci iba prírodných látok.

Súčasťou projektu bol aj „personal project“. Každý dobrovoľník si pripravil niečo v čím sa zaujíma vo voľnom čase. Prípadne téma, ktorá je mu blízka. Ja som spravil workshop o rečnení a verejnom vystupovaní. Za zmienku určite stojí workshop ohľadom amatérskeho divadla, mali sme aj možnosť si zahrať také malé improvizované divadlo. Taktiež debata na tému feminizmu. Mali možnosť navštíviť dve základné školy. Prezentovali sme tam ekológiu a neformálne vzdelávanie ako také. Žiaci z nás boli veľmi nadšení. Verím, že sme v nich zanechali pozitívny dojem.

Na projekte som si vytvoril veľmi dobré priateľstvá s ostatnými dobrovoľníkmi a taktiež organizátormi projektu. Čas na projekte som využil na zhodnotenie svojho života. Mal som veľa času na premýšľanie a dokázal som si tam utriediť myšlienky.

Jozef Kondáš


Komentovať