2019 a čo ďalej?

  • 0

2019 a čo ďalej?

Category:Rôzne

Počas uplynulého roku získalo možnosť 236 ľudí zúčastniť sa na 56 výmenách a tréningoch v 24 krajinách a 12 dobrovoľníkov v 7 krajinách začalo ich dobrovoľnícky projekt. Okrem toho sme sa počas roka venovali mnohým ďalším lokálnym aktivitám a projektom!

 „CUstomized SuPport to Youth Development of Active Leadership“ – projekt o rozvoji líderských schopností mladých ľudí v spolupráci s organizácií z Latinskej a Strednej Ameriky – zorganizovali sme školenie na Sardínii aj mládežnícku výmenu na Kostarike!

„Entrepreneurship Skills for Youth“ – projekt zameraný na rozvoj podnikateľských zručností mladých ľudí. Víkendové školenie, publikácia, e-learningová platforma a mnohé iné aktivity…

“Be the Change” – hosťovali sme na Slovensku tréning pre 29 ľudí z rôznych krajín o sebarozvoji, rozpoznávaní a bojovaní proti predsudkom a stereotypom.

„Winter Sport is Coming“ – prebehli všetky prípravné fázy a v marci budeme organizovať tábory pre Slovákov a cudzincov žijúcich na Slovensku

 „Good Governance in Sport“ – v rámci projektu, sme pripravili 2 publikácie, zorganizovali 2 podujatia v Bratislave a informovali sme športové kluby a federácie a možnostiach financovania športu z fondov EÚ.

„The Citizens Are United“ – spolu-organizovali sme niekoľko kultúrnych podujatí pre cudzincov žijúcich na Slovensku.

 

A aký bude budúci rok? Už teraz vieme že v ďalšom roku rozbehneme mnohé ďalšie aktivity:

 

„Eco-Friendly Sports“ – budeme organizovať podujatia ako plogging, výsadba stromov ?, stavba búdok pre vtáčiky ?, repair podujatia ?‍?- t.j. také, ktoré prispejú k ochrane životného prostredia ? a zároveň k pohybu ľudí. Projekt koordinujeme v spolupráci s partnermi zo 7 ďalších krajín ?? kde podobné podujatia zorganizujeme tiež! ?

„Dare to be Different“ – to, či sme skutočne my a naši susedia z V4 skutočne tak rasistickí a xenofóbni ako to mnohé prieskumy prezentujú? Budeme pomocou ? realizovať tzv. sociálne experimenty – rôzne situácie ?️ a správanie ľudí v kontakte s ľuďmi inej farby pleti či náboženstva ?

„Youth Hiking in Digital Age“ – zrealizujeme niekoľko túr a workshopov v Karpatoch, kde budeme za použitia dronu a iných digitálnych technológii fotiť, filmovať a vytvárať digitálne mapy. Na projekte spolupracujeme spoločne s partnermi z Rumunska a Poľska a aj tam budeme realizovať podobné aktivity.

SPEAR – SPort Education Against Radicalisation“ – vytvoríme sieť 16 ambasádorov, ktorí zorganizujú rôzne športové podujatia a online kampaň vo svojich komunitách zamerané proti radikalizácii.

 „RISE – Roma Inclusion through Sport in Europe“ – cieľom ktorého bude zozbierať existujúce osvedčené potupy – športovo-vzdelávacie aktivity s cieľom inklúzie rómskej mládeže a vytvoriť metodológiu, ktorú budú môcť implementovať ďalšie NGOs a športové organizácie

„Brave New YOU – reloaded“ – niekoľko vzdelávacích podujatí bude implementovaných za účelom zapojenia mladých s nedostatkom príležitostí.

„AIRBAG OF ERASMUS+“ – zameraný na vytvorenie webovej platformy a aplikácie, kde nájdu organizácie nástroje ako predchádzať riskantným situáciám počas Erasmus projektov.

 

Podrobnosti o takmer všetkých projektoch sú na našom webe, postupne pridáme tie ktoré chýbajú.

 

Prajeme Vám len všetko dobré v Novom roku a držte palce, aby sa nám darilo prinášať Vám čo najviac zaujímavých príležitostí aj naďalej!

 


Komentovať