Aký bol rok 2017?

  • 0

Aký bol rok 2017?

Category:Rôzne

Na začiatok zopár čísel:

522 ľudí sme vyslali na výmeny a tréningy do 29 krajín.

30 vyslaných dobrovoľníkov.

54 ľudí na projektoch hosťovaných na Slovensku.

Okrem toho sme sa venovali aj niekoľkým dlhodobým projektom

– ukončili sme projekt, ktorého cieľom bolo povzbudiť ľudí aby viac športovali a zozbierať „good practices“ ktoré takéto aktivity už robia (projekt s názvom „European Everyday of Sport“)

– ukončili sme projekt, ktorého cieľom bolo prostredníctvom sociálnych sietí vzbudiť záujem mladých ľudí o cieľoch udržateľného rozvoja a najzávažnejších problémoch sveta ako vojny, chudoba, hlad  a povzbudiť ich aby tiež prispeli k ich riešeniu (projekt s názvom „YOU MUST“)

– projekt zameraný na propagáciu vodných športov medzi deťmi mladými ľuďmi. Organizovali sme letný camp o vodných športov pre deti v Španielsku a ďalšie aktivity ktoré budú pokračovať aj v budúcom roku (projekt s názvom „Wave On Wave – Seafaring heritage and sports for young people’s physical activity”)

–  projekt, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie mladých ľudí o občianskej zapojenosti a boji aktivistov počas komunistického totalitného režimu na Slovensku a ich význam pri prechode k demokracii. Uskutočnili sme 5 video rozhovorov s týmito aktivistami ktoré budú hotové o pár týždňov. (projekt – projekt s názvom „Building Democratic Europe Together“)

– projekt, v rámci ktorého pripravujeme publikáciu kde nájdete rôzne vzdelávacie metódy a nástroje ako bojovať proti rasizmu, diskriminácii, predsudkom voči menšinám či utečencom (projekt s názvom „Eastern Europe Open Boundaries“)

– pripravujeme aj aplikáciu a tzv. „survival kit“ pre migrantov na ich jednoduchšiu integráciu do slovenskej spoločnosti, kde budú môcť nájsť dôležité kontakty, inštitúcie a informácie o vízovom procese, podujatiach a pod.  (projekt s názvom „IMAPPY“)

– koordinujeme aj aktivity časopisu „Duel Amical“ na Slovensku

Okrem toho sme prezentovali Erasmus+ a našu organizáciu na Pohode, ale aj niekoľkých workshopoch a školách po celom Slovensku (Bratislava, Nitra, Poprad, Medzilaborce…) a organizovali sme aj workshop na tému hate speech. Získali sme aj konzultatívny status v Hospodárskej a sociálnej rade OSN. Zaujímavosťou je, že v tomto roku sme prvýkrát prekročili hranice kontinentálnej Európy.

…a mnohé ďalšie projekty a aktivity na ktorých pracujeme a rozbehneme v priebehu budúceho roka

 


Komentovať