Ambasádori volieb do Európskeho parlamentu 2024

 • 0

Ambasádori volieb do Európskeho parlamentu 2024

Category:Rôzne

Voľby do Európskeho Parlamentu sa konajú v júni 2024. Už dnes prieskumy Eurobarometra hovoria, že iba 26 percent Slovákov má záujem zúčastniť sa volieb do EP 2024. Na Slovensku bola účasť vo voľbách v roku 2014 iba 13,05 % čo bola najnižšia zo všetkých členských krajín. v roku 2019 stúpla účasť na Slovensku na 22,74 %. Aj napriek tomu zostala najnižšia zo všetkých členských krajín. Tieto dáta sú o to viac zarážajúce, pretože až 82% Slovákov si je vedomých, že aktivity EÚ menia ich prostredie a majú dopad na ich každodenný život. 

Súťaž  o najkreatívnejšie spracovanie témy,, Zúčastni sa aj Ty volieb do EP 2024” 

 • Účastník súťaže vyhotoví  na sociálnych médiách post/obrázok alebo meme  (kreativite sa medze nekladú), ktorým chce motivovať ľudí okolo seba (spolužiaci, rodina, priatelia, známi a pod. ) k účasti vo voľbách do EP 2024 
 • Svoje dielo účastník zároveň pošle aj na emailovú adresu events@adelslovakia.org – v prípade ak je dielo príliš veľké môže ho nahrať na google drive a poslať odkaz.  
 • Zapojiť sa do SÚŤAŽE je možné od v rámci decembra. 

Čo ambasádor získa?

 • získa nové skúsenosti, spozná nových ľudí, precvičí komunikačné a organizačné schopnosti, rozvinie kreativitu a dosiahne možnosť sebarealizácie
 • poukážku na nákup v Martinuse
 • účasť zdarma na akejkoľvek mládežníckej výmene ktorú organizuje ADEL Slovakia (nové ponuky sú pravidelne zverejňované na našej web stránke a sociálnych médiách)
 • Certifikát- Ambasádor EP2024/ odporúčanie v prípade potreby na účely prijímačiek VŠ
 • Návšteva v Kancelárii EP v Bratislave + zabezpečenie obeda a preplatenie cestovného

Aké poslanie bude mať Ambasádorom volieb do Európskeho Parlamentu?

 • zorganizuje udalosť/stretnutie/ event zameraný na motiváciu mladých ľudí k občianskej participácii a účasti na voľbách do EP v roku 2024 (môže ísť o neformálne stretnutie v škole, v kaviarni alebo na krúžku so spolužiakmi, prípadne vieme pomôcť so zabezpečením priestorov)
 • Ambasádor vyhotoví krátke video zo stretnutia (môže ísť aj o reels, alebo video, kde napr. účastníci eventu hovoria nejakú zaujímavé myšlienky týkajúce sa témy Európskych volieb, alebo príbehy ktoré dokreslia atmosféru podujatia, prípadne motivačné video pre mladých ľudí aby sa zúčastnili volieb a pod., opäť kreativite sa medze nekladú)
 • zo stretnutia prinesú ambasádori zoznam 10 odporúčaní, ktoré navrhli účastníci, alebo ku ktorým spolu dospeli- tieto odporúčania by mali obsahovať návrhy týkajúce aktívneho zapojenia sa mládeže do procesov (voľby, kampane, petície, atď.) na úrovni EÚ

Komentovať