Čo nás čaká v roku 2021?

  • 0

Čo nás čaká v roku 2021?

Category:Rôzne

Časy ako tieto, si naša spoločnosť pamätá poväčšine iba z historických článkov a málokto si vedel predstaviť, že sa niečo také zopakuje práve nám. Ako sme už v článku po novom roku avízovali, táto pandémia nás obmedzila “iba” s vysielaním účastníkov na mobility ako mládežnícke výmeny a tréningové kurzy. Európsky zbor solidarity funguje bez výraznejších obmedzení a taktiež bežíme ďalej aj s našimi dlhodobými projektami v Strategickom partnershipe. Práve tieto projekty by sme Vám chceli priblížiť, na čom vlastne pracujeme a na čo sa môžete tešiť.


SEE ME GR&OWcieľom projektu je podpora podnikateľského myslenia a kultúry medzi mladými ľuďmi, otvorenie príležitostí na vytváranie sietí pre rozvoj podnikania a uľahčenie intervencie na miestnej a medzinárodnej úrovni.


TECHBYRINTH – je projekt ktorého cieľová skupina sú mladí ľudia, aby pochopili, čo to znamená byť dobrým „digitálnym občanom“ a schopnosťou konať zodpovedne online.

 


WeGROW: EQ learning for YOUTHcieľom projektu je podporovať mládežníckych profesionálov (pracovníkov s mládežou, trénerov, vedúcich a mentorov dobrovoľníkov z Európskeho zboru solidarity) a zabezpečiť sociálne začlenenie všetkých mladých ľudí.

 


Get Skilled: Get Empowered: DO Sport! – hlavným cieľom projektu je zvýšiť kapacity zapojených organizácií na podporu pozitívneho rozvoja mládeže prostredníctvom športu.


Komentovať