Čo sa nám podarilo v roku 2018

  • 0

Čo sa nám podarilo v roku 2018

Category:Rôzne

Všetci sumarizujete a analyzujete rok, tak teda aký bol rok 2018 pre ADEL?

Vyslali sme 423 účastníkov na 81 výmen a tréningov. Ide v porovnaní s uplynulými rokmi pokles, nakoľko sme sa rozhodli zamerať viac na kvalitu než kvantitu

Boli ste spolu až v 27 krajinách: Slovinsko, Nemecko, Grécko, Turecko, Taliansko, Macedónsko, Holandsko, Poľsko, Nórsko, Bulharsko, Maďarsko, Španielsko, Cyprus, Albánsko, Francúzsko, Portugalsko, Kosovo, Luxembursko, Litva, Chorvátsko, Írsko, UK, Srbsko, Fínsko, Rumunsko, Švédsko, Belgicko.

Okrem toho vďaka nám malo možnosť aj 17 dobrovoľníkov stráviť niekoľko mesiacov v 7 krajinách (Bulharsko, Grécko Chorvátsko, Slovinsko, Rumunsko, Turecko, Lotyšsko).

Podarilo sa nám úspešne uzavrieť mnoho dlhodobých projektov, ktorým sme sa priebežne venovali počas celého roka:

„Wave On Wave – Seafaring heritage and sports for young people’s physical activity“ – projekt zameraný na propagáciu vodných športov medzi deťmi. Realizovali sme prieskum, tábor pre deti, lokálne aktivity a pod.

„You Are Welcome“ – organizovali sme niekoľko interaktívnych a kultúrne zameraných workshopov s cieľom vytvoriť možnosti pre Slovákov spoznať cudzincov žijúcich na Slovensku a pre nich zase vytvoriť možnosti na spoznanie našej kultúry.

„Eastern Europe Open Boundaries“ – podieľali sme sa na príprave publikácie kde je možné nájsť rôzne vzdelávacie metódy a nástroje ako bojovať proti rasizmu, diskriminácii, predsudkom voči menšinám či utečencom.

„IMAPPY“ – podieľali sme sa na príprave aplikácie a tzv. „survival kit“ pre migrantov na ich jednoduchšiu integráciu do slovenskej spoločnosti, kde môžu nájsť dôležité kontakty, inštitúcie a informácie o vízovom procese, podujatiach a pod.

„Include! Involve! Improve!”- projekt cieľom ktorého bolo šíriť informácie o programe Erasmus+ k čo najväčšiemu množstvu mladých ľudí.

„Duel Amical“ – pomohli sme rozbehnúť aktivity debatného časopisu aj na Slovensku

Tieto projekty boli teda úspešne ukončené ale podarilo sa nám počas roka rozbehnúť mnohé ďalšie:

„Entrepreneurship Skills for Youth“ – projekt zameraný na rozvoj podnikateľských zručností mladých ľudí. Realizovali sme niekoľko aktivít a už onedlho zverejníme možnosť zúčastniť sa víkendového podujatia o tejto téme na Slovensku.

„The Citizens Are United“ – podobný projekt ako „You Are Welcome“

„CUstomized SuPport to Youth Development of Active Leadership“ – projekt o rozvoji líderských schopností mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia v spolupráci s organizácií z krajín – Brazília, Uruguaj, Kostarika.

„Winter Sport is Coming“ – v rámci ktorého budeme organizovať tábory pre Slovákov a cudzincov žijúcich na Slovensku a tak sa prostredníctvom zimných športov snažiť spájať aj tieto skupiny a budovať otvorenejšie a tolerantnejšie názory mladých ľudí voči cudzincom.

„Good Governance in Sport“ – projekt sa zameriava na analýzu transparentnosti  športových inštitúcií.

„Mix it Up – Shake it Up“ – cieľom projektu  vypracovať odporúčania a mechanizmy pre sledovanie mládežníckych mobilít, aby sa zabezpečil prenos a využitie získaných poznatkov počas mobility na lokálnej či národnej úrovni.

Podrobnosti o všetkých projektov sú na našom webe.

Prajeme Vám len všetko dobré v Novom roku a držte palce, aby sa nám darilo prinášať Vám čo najviac zaujímavých príležitostí aj v tomto roku!


Komentovať