Čo sme urobili v roku 2016?

  • 0
Kocky zobrazujúce prelom medzi rokmi 2016 a 2017

Čo sme urobili v roku 2016?

Category:Rôzne

Tak ako azda všetci, aj my sme celý uplynulý týždeň analyzovali rok ktorý sa chýli ku koncu. Tak tu sú tie najdôležitejšie informácie:

Vyslali sme 505 mladých ľudí  na 116 rôznych mládežníckych výmen a tréningov do 29 krajín sveta. Zorganizovali sme na Slovensku 2 mládežnícke výmeny na ktorých sa zúčastnilo 66 ľudí. V roku 2016 bolo cez ADEL 25 mladých ľudí na Európskej dobrovoľníckej službe v 9 krajinách.

Rozbehli sme však mnohé nové aktivity a projekty:

– projekt zameraný na zistenie životných príbehov, potrieb utečencov ktorí prišli na Slovensku a v rámci ktorého sme im zakúpili aj vybavenie do domácnosti ktoré im chýbalo a potrebovali (projekt s názvom „The Citizens Are Speaking”)

– projekt cieľom ktorého je povzbudiť ľudí aby viac športovali, zozbierať „good practices“ ktoré takéto aktivity už robia a v rámci projektu zorganizujeme v jari na Slovensku veľké celoslovenské športové podujatie (projekt s názvom „European Everyday of Sport“)

– projekt s podobným cieľom ako ten prvý – avšak zameraný predovšetkým na propagáciu vodných športov medzi mladými ľuďmi. V rámci projektu budú uskutočnené rôzne aktivity, napr. summer camp o vodných športov v Taliansku ale aj „SportFest“ na Slovensku. (projekt s názvom „Wave On Wave – Seafaring heritage and sports for young people’s physical activity”)

–  projekt ktorého cieľom je zvýšiť povedomie mladých ľudí o občianskej zapojenosti a boji aktivistov počas komunistického totalitného režimu na Slovensku a ich význam pri prechode k demokracii. V rámci projektu budú uskutočnené video rozhovory s týmito aktivistami ale aj ďalšími občanmi ktorí túto dobu zažili. (projekt s názvom „Building Democratic Europe Together“)

– projekt v rámci ktorého v najbližších týždňoch zorganizujeme debatu na tému formy participácie mládeže v demokratických procesoch (projekt s názvom „DiscUSs“)

– projekt cieľom ktorého je šíriť informácie o programe Erasmus+, zapojiť čo najviac mladých ľudí s nedostatkom príležitostí a zo znevýhodneného prostredia, prispieť ku zvýšeniu kvality erasmus+ projektov (projekt s názvom: “Include! Involve! Improve!”)

ADEL tím sa v tomto roku rozšíril čo prispelo k lepšiemu a efektívnejšiemu fungovaniu

Máme taktiež nový, krajší, interaktívnejší web na ktorý sa práve pozeráte 🙂

…a mnohé ďalšie projekty a aktivity na ktorých pracujeme a rozbehneme v priebehu budúceho roka

No žiaľ, asi všetci to poznáte, ani ten náš rok nebol len plný pozitív ale aj poznačený mnohými chybami a neúspechmi. Minulosť zmeniť ako nik už nemôžeme, ale veríme že práve tie ešte viac prispejú k našej lepšej práci a projektom.

Užite si teda posledné hodiny starého roka, oslávte príchod toho nového a prajeme Vám len všetko dobré v Novom roku!

A ak máte špeciálne želania  na naše budúcoročné aktivity a projekty tak sem s nimi do komentu 🙂


Komentovať