Dobrovoľnícke projekty počas Covid19

  • 0

Dobrovoľnícke projekty počas Covid19

Category:Rôzne

Dobrovoľnícke projekty prebiehajú aj v súčasnosti na rozdiel od výmen a školení, keďže ide v podstate o presťahovanie sa za prácou do inej krajiny. Ako teraz celý proces prebieha? 

Mnohí dobrovoľníci zostali vo svojich hosťujúcich krajinách aj v marci, keď pandémia vypukla alebo priebežne začínali nové projekty počas celého roka 2020. Príklady v časti: projekty → zrealizované → dobrovoľníctvo

V prípade, žeby si sa rozhodol vycestovať na nejaký dobrovoľnícky projekt, avšak počas jeho realizácie by si mal pocit, že jeho realizácia v súčasnosti nie je najvhodnejšia alebo bezpečná, môžeš sa vrátiť/pozastaviť trvanie projektu a potom sa vrátiť,  keď sa situácia zlepší. Prípadne projekt môžeš aj úplne ukončiť a už sa nevrátiť.

Náklady navýšené kvôli pandémii Covid19 – napr. testy budú preplatené z grantu tiež.

Dobrovoľnícke projekty sú v súčasnosti veľmi flexibilné a mnohé aktivity sa dajú realizovať aj online.

Samozrejme závisí od konkrétnej organizácie, náplne práce či miesta – avšak napr. realizovať v súčasnosti dobrovoľnícky projekt na vidieku alebo v prírode (mali sme aj také) je určite bez pochýb veľmi bezpečné a vhodné.

Viac informácií o tom ako nájsť dobrovoľnícky projekt sú uvedené tu: https://www.adelslovakia.org/moznosti-pre-vas/dobrovolnictvo-v-zahranici 

Zaujímavé aktuálne ponuky publikujeme pravidelne v tejto skupine: https://www.facebook.com/groups/849812115142020

Ak by ste potrebovali pomoc alebo mali akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať emailom na – esc@adelslovakia.org

Viac odpovedí na otázky spojené s realizáciou dobrovoľníckeho projektu alebo Erasmus+ študijného pobytu sú spísané v angličtine tu: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-faq-participants_en


Komentovať