Hľadáme projektového manažéra

 • 0

Hľadáme projektového manažéra

Category:Rôzne

Hľadáme 2 projektových manažérov. Viac informácií: 

1. koordinácia Erasmus+ projektov (predovšetkým KA2 a Erasmus+ Sport). Náplňou práce bude predovšetkým príprava intelektuálnych výstupov, publikácií, e-learningových platforiem, účasť na projektových stretnutiach, komunikácia s partnermi, administrácia, organizácia podujatí (plný úväzok). Informácie o v súčasnosti realizovaných projektoch sú k dispozícii tu – https://www.adelslovakia.org/projekty/aktualne-projekty/na-slovensku (okrem Co-Age volunteers)

2. koordinácia projektu v rámci výzvy Interreg. Náplňou práce bude: zabezpečiť implementáciu projektových aktivít a výstupov na Slovensku s cieľom zabezpečiť naplnenie stanovených cieľov projektu, komunikovať s partnerskými organizáciami projektu a inými zainteresovanými stranami, zúčastňovať sa projektových stretnutí, administrovať a sledovať rozpočet projektu, pripravovať podklady pre monitorovacie správy (čiastočný úväzok, dohoda o vykonaní práce – 10 hodín týždenne). Viac informácií o projekte tu: https://www.adelslovakia.org/events/co-age-volunteers

Odmena:

1. koordinátor Erasmus+ projektov – 1200€ brutto/mesiac

2. koordinátor Interreg projektu – 800€ brutto/mesiac

Termín nástupu: 1 August (na 15 mesiacov)

Požiadavky:

 • skúsenosti s koordináciou EÚ projektov, 
 • orientácia v témach ako neformálne vzdelávanie či dobrovoľníctvo,
 • dobré organizačné a komunikatívne zručnosti,
 • vysokoškolské II. stupňa,
 • anglický jazyk – pokročilý

Výhody:

 • flexibilný pracovný čas,
 • možnosť práce z domu,
 • možnosť cestovať a zúčastňovať sa projektových stretnutí či školení v rôznych krajinách sveta,
 • možnosť profesijného a odborného rastu,
 • možnosť ďalšieho vzdelávania,
 • možnosť dlhodobej spolupráce aj na iných projektoch.

Výberové konanie:

V prípade záujmu o:

1. Koordinátor Erasmus+ projektov, vyplňte tento formulár TU 

2. Koordinátor Interreg projektu, vyplňte tento formulár TU

Najneskôr do 22 júla

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor 28 júla


Komentovať