Hra EulectionVille na stredných školách

  • 0

Hra EulectionVille na stredných školách

Category:Rôzne

Slovenskí stredoškoláci mali možnosť vyskúšať si hru EulectionVille a hravou formou sa oboznámiť s demokratickým a miestnym riadením.

Hra EulectionVille je stolová alebo podlahová hra pre skupinu. Hraním hry Eulectionville mali žiaci príležitosť pochopiť demokratické procesy, princípy fungovania politických rozhodnutí a ich komplexnosti. Taktiež si precvičili skupinovú prácu a prezentačné, argumentačné a diskusné schopnosti. Hra Eulectionville priniesla inovatívny, zábavný a náučný spôsob edukácie medzi stredoškolákmi.

Hru hrali študenti na Slovensku až v 12 školách a celkovo si hru zahralo 353 študentov. Učitelia si hru pochvaľujú a informovali nás, že určite hru budú využívať aj v budúcnosti v rámci edukácie. Zoznam škôl, v ktorých si študenti zahrali hru EulectionVille je nasledovný –  Obchodná akadémia Levice- dátum 12.6.2023 and 7..2023, Gymnázium Sobrance- dátum 8.6.2023, SOŠ dopravy a služieb Nové Zámky- dátum: 9.6.2023, Stredná odborná škola obchodu a služieb – Kereskedelmi és Szolgáltatóipari, Komárno – dátum: 16.6.2023 , Spojená stredná škola Detva- dátum: 5.6.2023, Stredná športová škola Košice- 6.6.2023, Obchodná akadémia Michalovce- dátum: 23.6.2023, Súkromná stredná odborná škola, Žilina- dátum: 6.6.2023 , Evanjelické gymnázium J.A. Komenského, Košice- dátum :14.9.2023, SOŠOaS Michalovce- dátum 6.6.2023 and 7.6.2023, European English School, Prešov- dátum: 13.6.2023, Stredná zdravotníckej škole v Prievidzi- dátum: 26.9.2023, OA Imricha Karvaša v Bratislave- date:25.9.2023.

V školách študenti hrali hru v koncepcii vzdelávacieho workshopu. Cieľom tohto workshopu bola podpora aktívneho občianstva mladých ľudí na miestnej i európskej úrovni. Ďalej si žiaci počas workshopu aktívne precvičili skupinovú prácu, spoluprácu, prezentačné, argumentačné a diskusné schopnosti.
Cieľom hry EulectionVille bolo aj zlepšiť si schopnosť hľadať logické argumenty pod tlakom a viesť civilizovanú diskusiu. Študenti sa naučili aktívne hľadať kompromisy a porozumieť názoru iných. V neposlednom rade mali príležitosť pochopiť demokratické procesy a pochopiť princípy fungovania politických rozhodnutí a ich komplexnosť. Vo väčšine škôl hra prebiehala počas 2 vyučovacích hodín 90 minút. Niektoré triedy však potrebovali viac času a hru EulectionVille hrali počas 3 vyučovacích hodín.


Čo povedali o hre učitelia ?

Učiteľ 1- Hra je veľmi dobrým prostriedkom nielen pochopenia, ale i nacvičenia si aktívnej participácie mládeže

Učiteľ 2- Hru sme hrali na 4 vyučovacích hodinách. 1 hodinu nám trvalo oboznámenie sa s pravidlami hry. Hra bola pre mojich študentov dosť náročná, no zaujímavá. Na hre ocenili študenti možnosť vzájomnej kooperácie. vyjadrovania vlastných názorov a rozhodovania sa. Určite túto hru budúci rok zaradím do vyučovacieho procesu.

Učiteľ 3. Hra Eulectionville je príjemným spestrením vyučovania. Žiaci sa zapojili a odhalili aj svoje skryté stránky – ohľadom politických otázok (odpovedí). Veľmi dobrá – zábavná forma ako si žiaci môžu vyskúšať diskusiu (debatu) a naučiť sa prijímať aj iné názory a akceptovať rozhodnutie väčšiny.

Čo povedali žiaci o o hre ?

Dominik: Mne sa páčila skutočnosť, že sme zažili autentickú participáciu a interaktivitu, lebo aktivity v ElectionVille sú interaktívne a zapájajúce pre žiakov. Prvý krát v živote sme zažili rozhodovanie o politických stratégiách našej a iných politických strán v hre a sledovali ich interakciu. Takáto interaktivita pomáha nám žiakom lepšie porozumieť politickým procesom a podporuje naše aktívne učenie.

„Hra bola zaujímavá, páčilo sa mi že nás viedla k spoločnému zamýšľaniu sa a rozhodovaniu sa“

„Je to náučná hra ktorá ma naučila ako hospodáriť s peniažkami. Mohla som mala šancu vyskúšať ako to funguje v politike“

 

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.


Komentovať