Podpora pri príprave projektov a získavaní grantov

  • 0

Podpora pri príprave projektov a získavaní grantov

Category:Rôzne

Keďže nás mnohí kontaktovali so žiadosťou o pomoc, rozhodli sme sa využiť svoje know-how a skúsenosti a pomôcť ďalším organizáciám, športovým klubom či jednotlivcom pri získavaní financovania pre svoje nápady.

Naša expertíza je predovšetkým v oblasti implementácie projektov v oblasti vzdelávania a športu. Sme najväčším prijímateľom grantov z EÚ určených pre oblasť športu, preto radi podporíme predovšetkým aj iné kluby či federácie pri ich získavaní. V prípade že už máte schválený projekt, tak pri jeho realizácii a projektovom manažmente.

PREČO?

Množstvo byrokracie, administratívy, zložitá terminológia či nejasné príležitosti majú za následok nevyužitie takmer tretiny eurofondov.

Na Slovensku nie je inštitúcia EÚ alebo iná agentúra ktorá by poskytovala poradenstvo pri projektoch určených na šport, ktoré sú centralizované a podávajú sa priamo do Bruselu. To má za následok že Slovensko patrí už niekoľko rokov k naj

  • Chceme, aby Slovensko využilo maximálny potenciál z dostupného financovania zo zdrojov EÚ alebo iných grantov.
  • Chceme pomáhať tým, ktorí majú nápady a motiváciu niečo zmeniť, ale nemajú skúsenosti alebo kapacity na prípravu a implementovanie projektov.
  • Chceme takto prispieť k riešeniu spoločenských, environmentálnych a mnohých iných problémov a výziev súčasnosti.

Spoločne nájdeme riešenia a financie na tieto problémy a premeníme Vaše nápady na konkrétne projekty!

V prípade záujmu o konzultáciu alebo spoluprácu nás môžete kontaktovať na info@adelslovakia.org 


Komentovať