Rozširujeme aktivity aj za Atlantikom

  • 0

Rozširujeme aktivity aj za Atlantikom

Category:Rôzne

Vedeli ste, že územie EÚ sa nachádza aj v Karibiku? Jedným z nich je ostrov Martinik – francúzske územie vzdialené viac ako 6000 km od pevniny Francúzska a práve tam sa konala tzv. “Partnership Building Activity” pre zástupcov mimovládnych organizácii z 15 krajín EÚ.

Cieľom bolo pripraviť nové projekty, ktoré prispejú k lepšej uplatniteľnosti mladých ľudí na trhu práce, najmä z odľahlých odlastí a s nedostatkom príležitostí. Počas týždňa sme sa zoznámili so zástupcami miestnych samospráv, organizácií, mladými podnikateľmi ale aj samotnými mladými ľuďmi a zistili viac o situácii tu.

Pre nás najjedinečnejšou časťou programu bola návšteva hornatej plantáže v odľahlej oblasti ostrova kde obrábajú pôdu tradičným spôsobom “lasote”. Výnimočnosť tohto spôsobu je, že práca s motykou je doprevádzaná za rytmického bubnovania a trúbenia na mušliach, ktorú sme si vyskúšali a snažili sa pomôcť tiež. Zamestnávajú však predovšetkým ľudí ktorí žijú v odľahlých oblastiach alebo takých ktorí majú ešte viac sťažené možnosti na nájdenie práce – napríklad bývalých väzňov.

Aj napriek tomu, že pravdepodobne mnohí si predstavia život na ostrove ako rozprávkový, to ako sa tieto ostrovy javia počas dovoleniek nekorešpondujú s miestnou realitou. Je tu vysoká nezamestnanosť a neporovnateľne vyššie životné náklady ako vo Francúzsku. Okrem toho nemajú možnosti aké máme my v kontinentálnej Európe, nevedia o programe Erasmus+, angličtina tiež nie je ich najsilnejšou stránkou. Nefungujúca verejná doprava a niekoľkohodinové zápchy  spôsobujú, že ak si aj niekto prácu nájde v inom meste a časti ostrova, musí vstávať o 4 ráno aby o 8 mohol byť v práci….

Snažili sme sa preto zdieľať naše skúsenosti a nápady a počas týždňa sme pripravili niekoľko projektov ktoré chceme implementovať, hlavne v spolupráci s ostrovmi Martinik a Guadelupe, preto určite na našich najbližších výmenách na Slovensku budú účastníci aj odtiaľ a možno aj Vy budete mať možno príležitosť vycestovať tam. Držte palce!


Komentovať