Slovensko! Čakajú nás Voľby do Európskeho Parlamentu 2024!

  • 0

Slovensko! Čakajú nás Voľby do Európskeho Parlamentu 2024!

Category:Rôzne

Študenti stredných škôl z celého Slovenska absolvovali online seminár zameraný na podporu účasti mladých ľudí v Eurovoľbách 2024. Títo žiaci už dnes vedia kedy sa voľby konajú a študenti, ktorí v termíne volieb budú mať 18 rokov majú záujem o účasť na voľbách. Ako to celé prebiehalo, a čo sa na seminároch dozvedeli ? Prečítajte si v článku.  

Voľby do Európskeho Parlamentu sa konajú v júni 2024. Už dnes prieskumy Eurobarometra hovoria, že iba 26 percent Slovákov má záujem zúčastniť sa volieb do EP 2024. Na Slovensku bola účasť vo voľbách v roku 2014 iba 13,05 % čo bola najnižšia zo všetkých členských krajín. v roku 2019 stúpla účasť na Slovensku na 22,74 %. Aj napriek tomu zostala najnižšia zo všetkých členských krajín. Tieto dáta sú o to viac zarážajúce, pretože až 82% Slovákov si je vedomých, že aktivity EÚ menia ich prostredie a majú dopad na ich každodenný život.

 

V rámci projektu EUelectionplay sme zrealizovali 16 online seminárov z toho 14 bolo pre stredné školy a 2 pre širokú verejnosť. Veríme, že 270 študentov, ktorí sa semináru zúčastnili o rok pristúpia aj k volebným urnám. Niektoré školy, ktoré sa seminárov zúčastnili majú bohaté skúsenosti s aktivitami EÚ a poznajú možnosti ktoré ponúka. Väčšina škôl však skúsenosti nemá a o to viac študenti ocenili všetky informácie, ktoré sa v seminári dozvedeli. 

Online semináre sa realizovali v  týchto školách po Slovensku  a v nasledujúcich dátumoch: Spojená stredná škola, Detva –  14.6.2023, Stredná športová škola, Košice- 20.6.2023, Obchodná akadémia, Levice – 22.6.2023, Stredná odborná škola obchodu a služieb – Kereskedelmi és Szolgáltatóipari, Komárno – 28.6.2023, Seminár pre verejnosť – 28.8.2023, SOŠOaS Michalovce- 25.9.2023 (2 workshopy), SOŠOaS Michalovce –  27.9.2023, Obchodná akadémia, Michalovce –  2.10.2023, Otvorený seminár pre študentov SŠ – 11.10.2023, SPŠ stavebná v Trnave – 18.10.2023, Soš techniky a služieb Dobšiná – a Spojená škola Centrálna Svidník – 23.10.2023, SOŠ hotelová Horný Smokovec- 8.11.2023, Gymnázium Javorová Spišská Nová Ves- 18.11.2023. 

 

V rámci semináru sme sa zamerali na oboznámenie študentov s Európskou Úniou, vysvetlili sme im ako EÚ funguje, aká je jej história. Rovnako sme študentov oboznámili s inštitúciami a orgánmi EÚ a aký majú význam, čo robia, odkiaľ berú financie a kedy sa Slovensko pripojilo k EÚ.  Študenti sa dozvedeli čo všetko pre nás EÚ robí a ako napomáha progresu a zmenám na Slovensku. Ďalej sme preberali  čo robí pre mladých ľudí, študentov ako sú oni. 

Realizácie workshopov priniesli žiakom stredných škôl hlbšie pochopenie fungovania Európskej Únie. Vďaka obsiahlosti semináru študenti poznajú históriu vzniku EÚ, rozumejú funkciám a zodpovednostiam jednotlivých orgánov a poznajú významné osobnosti a zástupcov Slovenskej Republiky v Európskom Parlamente. Študenti sa oboznámili s významom volieb a pochopili aký význam má hlas každého jedinca. Výsledok seminárov sme merali prostredníctvom dotazníkov. Dotazníky týkajúce sa základného pochopenia Európskej únie obdržali študenti pred hraním hry EulectionVille aj pred online seminárom a následne rovnaký dotazník obdržali po realizácii online semináru. V prieskume sme videli zvýšenie pochopenia toho čo je to Európska Únia a ako dobre študenti rozumejú procesom EÚ. V dotazníku sme preverovali aj záujem mladých ľudí o voľby a na základe prieskumu uskutočnenom po realizácii seminárov, sme zaznamenali nárast záujmu. Semináre považujeme za úspešné nie len vďaka spätnej väzbe pedagógov a študentov, ale aj preto, že v dotazníku uskutočnenom po realizácii workshopov sme zistili že viac ako polovica študentov sa chystá zúčastniť volieb. No a väčšina tých, ktorí sa volieb nechystajú zúčastniť uviedla ako dôvod fakt, že v čase volieb nebudú ešte plnoletý.

Vďaka semináru sa veľa študentov dozvedelo o možnostiach ktoré EÚ ponúka a doposiaľ o nich nevedeli. Študenti nadobudli množstvo nových vedomostí o fungovaní EÚ a už dnes majú väčšiu motiváciu zúčastniť sa volieb do EP 2024. Študenti boli oboznámení aj s tým akým spôsobom prebiehajú voľby. 

Semináre boli zaujímavé a interaktívne a my ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili. 

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.


Komentovať