O rozprávkach, stereotypoch a šťastnom návrate

Na začiatku marca sme vďaka ADEL dostali možnosť vycestovať do hlavného mesta Gruzínska a zúčastniť sa 6- dňovej mládežníckej výmeny, ktorej hlavnou témou boli ľudské práva. V Tbilisi sme sa stretli s mladými ľuďmi z hosťujúcej krajiny – Gruzínska a ostatnými krajinami Vyšehradskej štvorky. Vďaka skvelým organizátorom a trénerom sme zažili naozaj rôzne metódy v neformálnom vzdelávaní. Projekt sme začali zľahka a to