Stories of participants

  • 0

Celebrating Traditional Crafts

Category:Stories of participants

From April 8th to 14th, 2024, the picturesque village of Lendak, Slovakia, played host to a unique cultural initiative: Celebrating Traditional Crafts. This project, organized by ADEL Slovakia, brought together participants from Slovakia and Poland to explore, learn, and preserve the rich traditions and crafts of the region. Over the course of the week, participants engaged in various workshops and activities that deepened their appreciation for traditional skills while fostering intercultural understanding and personal growth.

Read More


  • 0

Ako “Digitálna mládež (v seniorskom veku)” mení životy seniorov

Category:Stories of participants

Projekt “Digitálna mládež (v seniorskom veku)” sa nesie v duchu pochopenia, že nikdy nie je príliš neskoro na učenie a adaptáciu na nové technológie. Seniori, ktorí sú často vnímaní ako zraniteľná skupina v digitálnom svete, majú teraz možnosť stať sa digitálne gramotnými a získať zručnosti, ktoré im otvoria dvere do novej, digitálnej éry.

Read More


  • 0

We are ambassadors for the European Parliament elections

Category:Stories of participants

Do you know how important the function of the European Parliament is for us? It affects our lives much more than you think, which is why we decided to take part in a project organised by ADEL Slovakia as two high school girls.

Read More


  • 0

Skills for Success, Youth Exchange

Category:Stories of participants

    Uprostred začínajúcej sa lyžiarskej sezóny sme sa ako 7 účastníci zo Slovenska zúčastnili Erasmus+ projektu ,,Skills for Success‘‘ v Bansku, Bulharsku. Plní očakávaní sme sa skoro ráno, 21.11.2023, zoznámili na letisku vo Viedni a do lietadla sme už nastupovali v uvoľnenej nálade ako kamaráti, ktorých čaká niekoľkodňové dobrodružstvo. Ranný let nás postupne uložil na spánok a po prebudení sa už pod našimi nohami rozprestieralo hlavné mesto, Sofia. V meste sme chvíľku zostali a po pár hodinách sme už nastupovali na autobus do Banska, našej cieľovej destinácie.

Read More


  • 0

G-lifestyle

Category:Stories of participants

Erazmus G-lifestyle (Bansko 2023)

V štvrtok 30.11. sme  7mi zo Slovenska odleteli do Bulharska, pretože sme mali možnosť zúčastniť sa na projekte Greenlifestyle v Bansku. Náš prvý deň sme venovali hlavnému mestu Sofia, kde sme videli katedrálu Alexandra Nevského, navštívili múzeá a spoznali miestne podniky.

Read More


  • 0

GREEN INNOVATORS

Category:Stories of participants

Projekt Green Innovators sa konal 10.9.-19.9. 2023 v Brage. Prvé dni sme mali príležitosť oboznámiť sa s témou projektu, objavovať mesto Braga a bližšie spoznať ostatných členov z rôznych krajín. Čakali nás zaujímavé poznávacie aktivity, čistenie miestneho kopca Picoto a okolia či príprava skupinového projektu o ekológii Slovenska. Jeden z večerov bol určený pre kultúrnu noc, kde sme sa mohli dozvedieť viac o druhých štátoch a zároveň sme oboznámili ostatných s našou krajinou, Slovenskom. Rozprávalo sa o rozmanitých tradíciách a zvykoch, ochutnávalo sa tradičné jedlo či pochúťky a učili sme sa tance rôznych kultúr. 

Read More