Monthly Archives: November 2023

  • 0

Ambasádori volieb do Európskeho parlamentu 2024

Category:Others

Voľby do Európskeho Parlamentu sa konajú v júni 2024. Už dnes prieskumy Eurobarometra hovoria, že iba 26 percent Slovákov má záujem zúčastniť sa volieb do EP 2024. Na Slovensku bola účasť vo voľbách v roku 2014 iba 13,05 % čo bola najnižšia zo všetkých členských krajín. v roku 2019 stúpla účasť na Slovensku na 22,74 %. Aj napriek tomu zostala najnižšia zo všetkých členských krajín. Tieto dáta sú o to viac zarážajúce, pretože až 82% Slovákov si je vedomých, že aktivity EÚ menia ich prostredie a majú dopad na ich každodenný život. 

Read More


  • 0

This is a story about our “Careerification”

Category:Stories of participants

Close your eyes and imagine a group of young people coming together from three different parts of the world: Europe, Africa and Asia. And what’s the location all of us met you might ask? The answer is -drum roll please- central Europe and especially Podhájska in Slovakia. We got to meet new friends from all over, learn about each other’s cultures, and discover many new things.

Read More