Ako “Digitálna mládež (v seniorskom veku)” mení životy seniorov

  • 0

Ako “Digitálna mládež (v seniorskom veku)” mení životy seniorov

Category:Stories of participants

Projekt “Digitálna mládež (v seniorskom veku)” sa nesie v duchu pochopenia, že nikdy nie je príliš neskoro na učenie a adaptáciu na nové technológie. Seniori, ktorí sú často vnímaní ako zraniteľná skupina v digitálnom svete, majú teraz možnosť stať sa digitálne gramotnými a získať zručnosti, ktoré im otvoria dvere do novej, digitálnej éry.

Prvý workshop projektu “Digitálna mládež (v seniorskom veku)” bol zameraný na zoznámenie sa s účastníkmi a priblíženie celkového cieľa projektu. Hlavným zámerom bolo vytvoriť priateľské a podporujúce prostredie, kde sa každý senior mohol cítiť pohodlne a otvorene diskutovať o svojich predchádzajúcich skúsenostiach s digitálnymi technológiami. Workshop mal za úlohu zistiť aktuálne digitálne zručnosti každého zapojeného seniora. Cieľom tohto prvého stretnutia bolo tiež identifikovať hlavné oblasti záujmu a potrebné zlepšenia, čo umožnilo lepšie prispôsobiť obsah ďalších workshopov.

 

Tento úvodný workshop bol kľúčový pre budovanie vzťahov medzi účastníkmi a facilitátorom. Tento osobný prístup pomohol prekonať prípadné obavy alebo pochybnosti seniorov o technológiách a motivoval ich k aktívnej účasti na učebnom procese.

Druhý workshop sa zameriaval na jednu z najväčších výziev súčasnosti – dezinformácie. V dnešnej dobe, kedy je prístup k informáciám jednoduchší než kedykoľvek predtým, sa zároveň komplikuje rozlišovanie medzi pravdivými a nepravdivými informáciami. Seniori sa často stávajú cieľmi podvodníkov a šíriteľov falošných správ, čo má za následok zvýšenú zraniteľnosť v digitálnom prostredí.

V rámci tohto workshopu boli účastníci oboznámení s konceptmi dezinformácií a naučili sa, ako efektívne overovať zdroje a pravdivosť informácií. Prostredníctvom interaktívnych aktivít a neformálneho vzdelávania facilitátori ukázali rôzne metódy, ako identifikovať nespoľahlivý obsah a ako nájsť spoľahlivé a overené informácie. Táto časť projektu bola mimoriadne dôležitá, pretože posilnila kritické myslenie seniorov a zvýšila ich schopnosť chrániť sa pred potenciálnymi online hrozbami.

Okrem toho bola poskytovaná individuálna pomoc tým, ktorí potrebovali ďalšiu podporu v konkrétnych oblastiach. Cieľom bolo zabezpečiť, že každý účastník opustil workshop s pocitom väčšej istoty a pripravenosti na pohyb v digitálnom svete. Toto všetko nám uľahčilo zakúpenie notebooku a mini projektoru z grantu, ktoré používame aby seniori lepšie videli a aby si mohli viacerí z nich vyskúšať aj prácu na notebooku. 

V rámci tohoto projektu hľadáme dobrovoľníkov z okolia Bardejova, Veľkej Lomnice, Spišského Podhradia, Matejoviec nad Hornádom a Údolu. Títo dobrovoľníci sa k nám pripoja počas workshopov a veríme, že budú v našom posolstve pokračovať s našou podporou aj po ukončení projektu. V prípade, že ťa to zaujalo, neváhaj sa prihlásiť TU. 

Projekt je financovaný v rámci grantového programu Zrelí na dobu digitálnu od Nadácie Pontis.


Leave a Reply