Digitálna mládež (v seniorskom veku): Nový projekt pre lepšiu digitálnu gramotnosť seniorov

  • 0

Digitálna mládež (v seniorskom veku): Nový projekt pre lepšiu digitálnu gramotnosť seniorov

Category:Others

V dobe, keď digitálna éra preniká do všetkých aspektov nášho života, zostávajú seniori často na okraji digitálnej spoločnosti. S cieľom zmeniť tento stav, Nadácia Pontis vo svojej grantovej výzve Zrelí na dobu digitálnu schválila náš projekt s názvom “Digitálna mládež (v seniorskom veku)”. Ide o inovatívny program zameraný na zvýšenie digitálnej gramotnosti a kritického myslenia medzi seniormi, s osobitným zameraním na prevenciu podvodov a zvýšenie kvality života prostredníctvom digitálnych technológií.

Projekt sa bude realizovať formou facilitovanej série workshopov uskutočňovaných v centre sociálnych služieb, domovoch dôchodcov a denných stacionároch. Každý mesiac sa v každom z týchto zariadení uskutoční workshop. Program je navrhnutý tak, aby postupne viedol seniorov k bezpečnému a zmysluplnému využívaniu internetu, od odhaľovania dezinformácií, cez vyhýbanie sa internetovým podvodom, až po zábavné a edukatívne online aktivity ako hry, sledovanie dokumentov alebo čítanie kníh. Projekt tiež zahŕňa individuálne rozhovory a pomoc, čím sa zabezpečí, že každý účastník dostane potrebnú podporu.

Tento projekt nie len že otvára dvere k digitálnemu svetu pre seniorov, ale tiež poskytuje vzácnu príležitosť na sociálnu interakciu a učenie v bezpečnom prostredí. S prístupom zameraným na postupné zvyšovanie digitálnych zručností a kritického myslenia, “Digitálna mládež (v seniorskom veku)” predstavuje vzor, ako môže digitálna inklúzia vyzerať v praxi.

V rámci tohoto projektu hľadáme dobrovoľníkov z okolia Bardejova, Veľkej Lomnice, Spišského Podhradia, Matejoviec nad Hornádom a Údolu. Títo dobrovoľníci sa k nám pripoja počas workshopov a veríme, že budú v našom posolstve pokračovať s našou podporou aj po ukončení projektu.

V prípade, že ťa to zaujalo, neváhaj sa prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formuláru, ktorý nájdeš TU. 

Projekt je financovaný v rámci grantového programu Zrelí na dobu digitálnu od Nadácie Pontis.


Leave a Reply