ZERO WASTE, GO GREEN

  • 0

ZERO WASTE, GO GREEN

Category:Stories of participants

Mládežnícka výmena v Portugalskom mestečku Murca niesla názov “ZERO WASTE, GO GREEN”, kde 5 účastníkov z viacerých krajov Slovenska zdokonaľovalo svoje kompetencie hlavne v oblastiach ekológie, udržateľnosti a európskeho občianstva. Počas ôsmich augustových dní od 4.8 do 11.8 sa spojili mladí ľudia z rôznych kútov Európy, aby pracovali na podpore environmentálneho povedomia a udržateľných postupov so zameraním na kritickú tému znižovania odpadu.

Počas výmeny sa účastníci zapojili do rôznych aktivít, ktorých cieľom je prehĺbiť ich pochopenie ekológie a podporiť trvalo udržateľný život. Od informatívnych workshopov o znižovaní odpadu až po praktické projekty, ktoré podporujú recykláciu, projekt sa snažil posilniť mladých ľudí, aby sa stali správcami životného prostredia.

Účastníci mali príležitosť dozvedieť sa o inovatívnych ekologických postupoch a podeliť sa o svoje skúsenosti zo svojich krajín. Prostredníctvom spoločného úsilia sme prinášali stratégie, ktoré možno implementovať lokálne na minimalizáciu odpadu a podporu ekologickejšieho životného štýlu.

Jedným z vrcholov projektu bola séria workshopov kde sa spoločne vyzbieraval odpad vo viacerých lokalitách a následne vytváranie umeleckých diel z vyzbieraného odpadu, ktoré účastníkom poskytli praktický pohľad na opätovné využitie niektorých predmetov končiacich v odpade. Tieto skúsenosti a  aktivity rozhodne inšpirovali mládež k vedomým rozhodnutím, ktoré prispievajú k zdravšej planéte.

Projekt „Zero Waste Go Green“ rovnako podporil aj medzikultúrne porozumenie medzi účastníkmi. Rôznorodé pozadie účastníkov taktiež prispelo k formovaniu globálneho pohľadu na environmentálne výzvy a riešenia nadviazanie viacerých priateľstiev.


Leave a Reply