Bridge For The Better Beginnings

Mládežnícka výmena Bridge for the better beginnings v Mostar, Bosna a Hercegovina
Loading Map....

Dátum konania
22/08/2013 - 29/08/2013

Miesta konania
Mostar

Typ projektu:


Mládežnícka výmena sa konala v dňoch 22.-29.augusta 2013 v Mostare, Bosne a Hercegovine. Zúčastnilo sa na nej spolu 45 ľudí z BiH, Chorvátska, Čiernej Hory, Macedónska Slovinska, Srbska, Českej republiky a samozrejme zo Slovenska. Tento projekt bol zameraný na šírenie porozumenia, tolerancie a mierového spolužitia medzi krajinami bývalej Juhoslávie, nakoľko stabilita a mier týchto krajín je ešte stále krehká, a vojna, ktorá sa v regióne odohrala pred pár rokmi je ešte stále viac než citlivou témou, a dokonca aj medzi mladými ľuďmi sa môžeme stretnúť s vzájomnou nevraživosťou.

Cieľom bolo mladých povzbudiť aby sa navzájom neodsudzovali, predchádzať národnostnej či rasovej neznášanlivosti a spoločne hlásať slobodu vierovyznania – či už je to Srb alebo Bosniak, moslim či katolík, aby sme v nich upevnili pocit, že my všetci sme v prvom rade Európania, a len spolu môžeme zabrániť hrôzam, ktoré sa na našom kontinente odohrali v priebehu storočí a spoločne predchádzať konfliktom mierovou cestou.

Keďže sme presvedčení, že táto dlhodobá vízia sa nezaobíde aj bez regionálnej spolupráce – preto súčasťou výmeny bola aj naša krajina a ČR, ako príklad dobrých vzťahov, ktoré tiež neboli počas histórie vždy ideálne, a teda môžu byť akýmsi vzorom pre krajiny západného Balkánu. Domnievame sa, že práve naše spriatelené, prevažne slovanské národy, ktoré sú si blízke nielen jazykovo ale i kultúrne, môžu spoločne prispieť k rozvoju lepších vzťahov, tolerancie a šíreniu mierových myšlienok.

Zámerom bolo taktiež podporiť európsku integráciu týchto krajín, posilniť konštruktívnu diskusiu a prehĺbiť vedomosti o EÚ a výhodách spojených s členstvom v nej medzi mladými ľuďmi Západného Balkánu vzájomným zdieľaním s nami.

Most v Mostare, ktorý je zobrazený na obrázku spája nielen dva brehy, ale i dve vierovyznania a samotné národy, keďže práve tu sa odohrali jedny z najhorších vojnových zločinov, kde „sused zabíjal suseda“ a kde ešte stále existujú ľudia, ktorí neprekročia tento most. A preto bol inšpiráciou pre vypracovanie nášho projektu a predstavuje symbolický význam – Most pre lepšiu budúcnosť a lepší začiatok.

ĎAKUJEME

všetkým účastníkom a partnerom za aktívnu účasť a spoluprácu pri organizovaní projektu a v neposlednom rade aj slovenskej Národnej Agentúre programu Mládež v akcii za možnosť realizovať tento projekt!

Video z mládežníckej výmeny si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=W_X4KE1RSH8&list=PLxH9gd3c0QMkKDd3gG3G27cPmmmnPWMKa

Viac fotiek z mládežníckej výmeny si môžete pozrieť na našej facebook stránke tu: https://goo.gl/txgccW