Všeobecne o našich projektoch

Projekty ktoré ponúkame sú určené mladým ľuďom ktorí sa chcú niečo nové naučiť, niečo nové zažiť, spoznať mladých ľudí z rôznych krajín, zlepšiť sa v angličtine....Pri každom projekte existuje určitý vekový limit; väčšina projektov je pre mladých ľudí od 18 rokov, ale prichádzame postupne aj s ponukami pre mladých ľudí už od 14 rokov (v takom prípade požadujeme od rodičov podpísať súhlas s účasťou). Pri každom projekte uverejňujeme pre koho je projekt prioritne určený a kto sa môže prihlásiť. Je potrebná aspoň mierne pokročilá znalosť anglického jazyka.

Všetky projekty sú vedené formou neformálneho vzdelávania. To znamená že na projekte nie je učiteľ alebo profesor ktorý niečo prednáša a účastníci len pasívne počúvajú, ale je to zamerané na aktívne zapojenie účastníkov do procesu vzdelávania. Každý projekt má určenú tému ktorej sa venuje a tie sú naozaj rôzne, napríklad: šport, zdravý životný štýl, podpora zamestnanosti mládeže, ochrana životného prostredia, projektový manažment, aktívna participácia, podpora dobrovoľníctva či podnikania mladých ľudí, ľudské práva, marketing...tých tém je naozaj nespočetné množstvo. Počas projektu sa účastníci bližše venujú danej téme prostredníctvom rôznych workshopov, diskusií, exkurzií, rolových hier, skupinových zadaní pod dohľadom facilitátora, trénera alebo lídrov. Ak chcete vedieť ešte viac čo sa robí celý týždeň počas projektu tak si prečítajte články od samotných účastníkov tu – http://www.adelslovakia.org/clanky/pribehy-ucastnikov/

Mládežnícke výmeny sú určené pre všetkých mladých ľudí ktorí sa zaujímajú o danú tému a chceli by sa o nej dozvedieť viac. Zároveň sú mládežnícke výmeny zamerané na interkultúrne učenie, porozumenie, spoznávania nových kultúr, krajín a búranie predsudkov, preto sú ideálne pre tých ktorí nemajú doposiaľ žiadnu medzinárodnú skúsenosť a zároveň sa snažíme dať príležitosť zúčastniť sa výmen hlavne takýmto mladým ľuďom. Vek účastníkov je rôzny a závisí od konkrétnej výmeny – niekedy sú výmeny pre účastníkov od 18 rokov, niekedy už od 15 rokov.

Ak máš viac než 18 rokov, určité predošlé pracovné alebo dobrovoľnícke skúsenosti a chcel by si prehĺbiť poznatky o určitej téme a svoje skúsenosti zdieľať s inými, v tom prípade sú tréningy pre teba. Témy tréningov sú rôzne, napr.: projektový manažment, marketing, nové metódy vzdelávania, rozvoj podnikania a mnohé iné. Ak je napr. témou vzdelávanie, tréning je určený predovšetkým pre mládežníckych lídrov a pracovníkov s mládežou – t.j. takých ktorí pracujú či už na plný úväzok alebo ako dobrovoľníci v mládežníckych organizáciách, prípadne iným spôsobom pracujú s deťmi alebo mladými ľuďmi (ako animátori v táboroch, au-pair, učitelia či už v základných, stredných, jazykových školách, ako doktorandi a pod.). Už majú teda určité vedomosti o danej téme a chceli by si tréningom tieto vedomosti prehĺbiť prípadne svoje vedomosti a skúsenosti zdieľať s ľuďmi s podobným profilom. Ak sú témami podnikanie či projektový manažment, tréningu sa môžu zúčastniť takí, ktorí majú záujem o rozbehnutie podnikania alebo nadobunuté vedomosti inak zúžitkujú vo svojej práci.

Európsky zbor solidarity je program pre mladých ľudí vo veku 18 – 30 rokov a trvá dlhšie (1-12 mesiacov). Dobrovoľníctvo prebieha v rôznych krajinách Európy a vo výnimočných prípadoch aj celého sveta. Tento program je určený tým, ktorí by chceli pomôcť tým ktorí to potrebujú, robiť niečo prospešné a zmysluplné, prispieť k riešeniu určitého problému, ale zároveň získať nové skúsenosti. Viac informácií tu: https://www.adelslovakia.org/moznosti-pre-vas/dobrovolnictvo-v-zahranici

Všetky ponuky sú uverejnené na našej webovej stránke. V sekcii menu prejdite na Projekty a vyberte si z aktuálnych projektov ten, ktorý Vás zaujíma. Aktuálne ponuky sú zverejňované aj na našej facebook stránke https://www.facebook.com/ADELSlovakia alebo instagrame - https://www.instagram.com/adelslovakia/

Takmer všetky naše projekty sú financované Európskou úniou, programom „Erasmus+“ alebo programom „Európa pre občanov“. EÚ podporuje takéto mládežnícke výmeny, tréningy a dobrovoľnícke programy podobne ako podporuje a dáva určitý grant študentom ísť na semester do zahraničia...v princípe je to podobné, keďže EÚ chce aby sa mladí ľudia zlepšili v angličtine, niečo nové sa naučili, spoznali nové kultúry, stali sa „Európanmi“. Platí sa len poplatok vo výške od 10 – 60eur v závislosti od projektu na pokrytie nákladov ktoré nepokrýva grant (niekedy ho žiada priamo hosťujúca organizácia a niekedy my aby sme pokryli administratívne úkony spojené s vysielaním a prípravou účastníkov, kanceláriu, poštovné náklady, telefón, zabezpečili ďalšiu propagáciu atď. s cieľom zabezpečiť udržateľnosť, kvalitu ale aj rozvoj ďalších zaujímavých projektov a aktivít). Niektoré projekty sú však úplne zadarmo s cieľom umožniť zúčastniť sa na takýchto projektoch všetkým mladým ľuďom aj zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Mávame projekty, ktoré sú úplne zadarmo, projekty, kde si pýtame depozit, ktorý slúži ako "poistka" účasti a máme projekty, kde sa platí účastnícky poplatok od 40 do 60 eur. Na čo slúžia tieto poplatky? Pokrytie nákladov - Organizácia projektov si vyžaduje rôzne náklady, vrátane prenájmu priestorov, technického vybavenia, materiálov, a podobne. Ako občianske združenie, nie sme dotovaní zo žiadnych oficiálnych štátnych zdrojov. Zdroje príjmu si musíme hľadať sami, prostredníctvom tretích strán. Financovanie administratívnych nákladov - Prevádzka občianskeho združenia vyžaduje administratívne náklady, ako sú mzdy zamestnancov, kancelárske potreby, pošta, účtovné služby a ďalšie bežné prevádzkové výdavky. Účastnícke poplatky prispievajú k zabezpečeniu hladkého fungovania organizácie. Zabezpečenie kvality - Účastnícke poplatky umožňujú ADEL Slovakia zabezpečiť kvalitu poskytovaných služieb a programov. Trvalo udržateľný rozvoj - Finančné príspevky od účastníkov nám pomáhajú udržať svoju činnosť dlhodobo a zabezpečiť, že budeme schopní pokračovať vo svojich aktivitách aj v budúcnosti.

Projekty sú síce finančne podporené z grantov EÚ, no v prípade cestovných nákladov to stále funguje tak, že účastníci si kupujú lístky/letenky vopred (resp. v niektorých prípadoch rodičia) a po skončení projektu sú im peniaze vrátené. Robí sa to takto z dôvodu, že sa týmto vlastne zaručí Vaša účasť na projekte. Mohlo by sa totiž stať a aj sa stávalo, že ak organizácia zakúpi lístky, a nakoniec si to účastník rozmyslí a nezúčastní sa, tak organizácia príde o stovky eur, keďže grant EÚ pokrýva cestovné náklady len pre tých, ktorí sa projektu zúčastnia. Hosťujúca organizácia teda zvyčajne po tom ako po návrate naspäť na Slovensko pošlete poštou aj spiatočné boarding passy a lístky za autobus/vlak za cestu späť - tak Vám prípadne Vašim rodičom budú peniaze poslané na bankový účet. Ako ste si mohli všimnúť, za uplynulých 7 rokov sa zúčastnilo týchto projektov už okolo 3000 mladých ľudí a stále im boli cestovné náklady vrátené, čiže nie je sa čoho obávať. Je vždy stanovený určitý limit (napr. 80, 170, 275 alebo 360eur na základe vzdialenosti), čo znamená, že to je maximálna možná suma ktorá Vám bude preplatená. Zvyčajne sa dá do týchto limitov zmestiť, čiže spätne Vás cesta nebude stáť nič. Cestovné náklady prepláca priamo hosťujúca organizácia zo zahraničia ktorá získala grant na zorganizovanie projektu, nie naša organizácia. Neexistuje presný termín dokedy presne budú cestovné náklady vrátené, závisí od konkrétnej organizácie. Zvyčajne sú vrátené v rozmedzí od 2 týždňov – 3 mesiacov po skončení výmeny. Niektoré organizácie, ako napríklad aj tá naša, ak hosťujeme výmeny na Slovensku, cestovné náklady preplácame účastníkom do 2 týždňov od doručenia všetkých lístkov. Niektorým organizáciám však proces trvá dlhšie aj z toho dôvodu, že Európska komisia poskytne na začiatku organizáciám 80% grantu z ktorých hradia ubytovanie, stravu, zabezpečia program pre účastníkov. Po skončení projektu, odoslaní záverečnej správy, fotiek, prezenčnej listiny atď. dostane organizácia zvyšných 20% z ktorých následne organizácie preplácajú cestovné náklady.

Pred vycestovaním musia účastníci požiadať o Európsky preukaz zdravotného poistenia ak ho ešte nemajú a ktorý je zadarmo. Dá sa to pohodlne vybaviť online na stránke svojej zdravotnej poisťovne. Preukaz sa Vám zíde aj pri ďalších cestách do zahraničia. Okrem toho odporúčame zabezpečiť si aj komerčné cestovné poistenie nakoľko Európsky preukaz zdravotného poistenia negarantuje preplatenie všetkých nákladov v prípade nutnosti vyhľadania lekárskej starostlivosti. Cestovné poistenie nie je preplácané z grantu, avšak odporúčame aby ste si ho pred cestou vybavili, nikto totiž nikdy nevie čo sa môže stať. Dá sa taktiež uzavrieť online a zakúpiť aj deň pred odchodom na projekt. Mnohé poistenia poskytujú aj zľavy pre držiteľov ISIC kárt takže týždeň poistenia výjde zvyčajne okolo 7eur. Ak cestujete častejšie, oplatí sa zakúpiť celoročné cestovné poistenie ktoré stojí v závislosti od poisťovne okolo 20-30eur.

Tvoja angličtina nemusí byť dokonalá, dôležité však je aby si aspoň väčšinu toho čo sa počas projektu hovorí rozumel, v opačnom prípade by samozrejme tvoja účasť nemala vôbec význam. Na mládežníckych výmenách však väčšinou tiež nikto nehovorí po anglicky dokonale ani veľmi zložito, takže ak si sa angličtinu v škole učil tak sa do toho rýchlo dostanete a už po zopár dňoch je vidno zlepšenia.Tu si môžete prečítať a vyskúšať aj zopár tipov ako si zlepšiť angličtinu pred účasťou na projektoch: https://www.adelslovakia.org/rozne/rady-ako-sa-zlepsit-v-anglictine

Záleží od krajiny v ktorej sa projekt realizuje. Pas nepotrebujete ak cestujete do krajín Európskej únie, balkánskych krajín a niektorých ďalších (celý zoznam si môžete pozrieť na stránke Ministerstva zahraničných vecí tu: https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/cestovne_doklady_a_viza-kam_mozete_cestovat_iba_s_obcianskym_preukazom). Pas je však potrebné mať pri ceste do všetkých ostatných krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname. Informácie o časových lehotách a poplatkoch súvisiacimi s požiadaním o pas nájdete na stránke Ministerstva vnútra tu: http://www.minv.sk/?spravne-poplatky Väčšina našich projektov sa však realizuje v krajinách, kde pas nie je potrebný, zopár projektov do roka zvykneme mať v Turecku alebo jeden/dva projekty inde vo svete.

Žiadne oficiálne obmedzenie nie je stanovené v rámci programu ako je to v prípade študijných pobytov a stáží cez program Erasmus+. Avšak ako už bolo spomenuté v časti „kto sa môže zúčastniť“, snažíme sa najmä v prípade mládežníckych výmen uprednostňovať takých mladých ľudí ktorí sa ešte v minulosti nezúčastnili podobného projektu alebo majú len minimálne medzinárodné skúsenosti aby práve aj oni získali takúto príležitosť, nové skúsenosti, vedomosti, zážitky, kontakty.

Nie, na projekt sa musí cestovať z krajiny ktorú reprezentujete - t.j. Slovensko.

Nie - z dôvodu zákazu dvojitého financovania to nie je možné. Ide o pravidlo Európskej Komisie, ktorá projekty Erasmus + financuje. Môžete sa však na naše projekty prihlásiť po návrate na Slovensko.

Áno samozrejme, radi prídeme. Vždy však platí že čím skôr nás pozvete, tým väčšia pravdepodobnosť je že niekto z nás bude môcť prísť.

Áno, ozveme sa všetkým, teda aj vybraným aj nevybraným účastníkom. Snažíme sa ozvať čo najskôr, zvyčajne najneskôr do týždňa od prihlásenia by ste mali dostať odpoveď.