Čo robíme

Sme organizácia, ktorá realizuje rôzne medzinárodné projekty, školenia, mládežnícke výmeny a ďalšie vzdelávacie aktivity. Navyše organizujeme rôzne podujatia na Slovensku, prieskumy a analýzy a spolupracujeme s inštitúciami z rôznych kútov sveta.

Témy našich projektov a aktivít sú rôzne – napr.  podpora športu a zdravého životného štýlu, ochrana životného prostredia, podnikateľské vzdelávanie, aktívna participácia a pod.)

Naše aktivity realizujeme na:

MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI – naše aktivity a projekty zahŕňajú:

– organizovanie mládežníckych výmen, školení, konferencií na Slovensku a hosťovanie účastníkov z rôznych krajín na Slovensku,

– vysielanie Slovákov na vzdelávacie a dobrovoľnícke programy do zahraničia,

– dlhodobá spolupráca s organizáciami z celého sveta (projekty financované z programov Erasmus+, KA2 – strategické partnerstvá, budovanie kapacít, Erasmus+ Šport, Európa pre občanov)

LOKÁLNEJ a NÁRODNEJ ÚROVNI – organizujeme: workshopy, diskusie, súťaže atď. Závisí od našich aktuálnych projektov, niekedy sú naše aktivity jedinečné, napr. realizovali sme video-rozhovory s aktivistami, ktorí bojovali proti komunizmu na Slovensku alebo rozhovory s utečencami, aby sme zistili ich príbehy, problémy a potreby… a mnoho ďalších.

Sídlime v Bratislave, ale organizujeme aktivity a podujatia v rôznych regiónoch Slovenska.

Všetky naše projekty a aktivity sú založené na prístupoch neformálneho vzdelávania, zážitkového a interkultúrneho vzdelávania, sociálnej inklúzie a aktívnej participácie.