Čo robíme

Azda každý rád cestuje, stretáva nových ľudí, kultúry, miesta, rovnako ako sa každý chce alebo potrebuje vzdelávať a zlepšovať celý život, že? Preto ponúkame unikátne spojenie cestovania a vzdelávania prostredníctvom rôznorodých projektov a aktivít ktoré zahŕňajú:

– mládežnícke výmeny
– tréningy
– workshopy
– dobrovoľnícke programy
– jazykové kurzy
a rôzne iné.

Naše projekty spájajú mladých ľudí z najrôznejších kútov sveta, s rôznymi skúsenosťami a životným príbehom so záujmom dozvedieť sa viac o vopred určenej téme čo poskytuje jedinečnú interkultúrnu vzdelávaciu skúsenosť, ktorú nie je možné porovnať ani s tradičným cestovaním ani s formálnym vzdelávaním v školách.

So svojimi pestro orientovanými projektami pre osobnostný a profesionálny rast, získavanie nových skúseností a vedomostí, zlepšenie jazykov, spoznávanie nových krajín a ľudí sa ADEL snaží na báze mladých ľudí vytvárať na Slovensku lepšie fungujúcu a perspektívnejšiu spoločnosť.