Čo robíme

Organizujeme rôznorodé medzinárodné projekty, školenia, mládežnícke výmeny, športové či kultúrne podujatia, realizujeme prieskumy a analýzy a spolupracujeme s inštitúciami z rôznych kútov sveta.

Naše aktivity:

– medzinárodné školenia, mládežnícke výmeny, konferencie na Slovensku a v zahraničí;
– lokálne vzdelávacie, kultúrne a športové podujatia, workshopy, diskusie;
– dobrovoľnícke programy a stáže;
– informačné a osvetové kampane, súťaže, rozhovory;
– výskumy a prieskumy;
– tvorba publikácií, manuálov a audiovizuálnych produktov.

Sídlime v Bratislave, ale organizujeme aktivity a podujatia v rôznych regiónoch Slovenska.

Všetky naše projekty a aktivity sú založené na prístupoch neformálneho vzdelávania, zážitkového a interkultúrneho vzdelávania, sociálnej inklúzie a aktívnej participácie.