O nás

Sme organizácia, ktorá realizuje rôzne medzinárodné projekty, školenia, mládežnícke výmeny a ďalšie vzdelávacie aktivity. Navyše organizujeme rôzne podujatia na Slovensku, prieskumy a analýzy a spolupracujeme s inštitúciami z rôznych kútov sveta.

Čo znamená naša skratka?

Association for

Development

Education and

Labour

Témy našich projektov a aktivít sú rôzne – napr.  podpora športu a zdravého životného štýlu, ochrana životného prostredia, podnikateľské vzdelávanie, aktívna participácia a pod.)

Naše aktivity realizujeme na:

MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI – naše aktivity a projekty zahŕňajú:

– organizovanie mládežníckych výmen, školení, konferencií na Slovensku a hosťovanie účastníkov z rôznych krajín na Slovensku,

– vysielanie Slovákov na vzdelávacie a dobrovoľnícke programy do zahraničia,

– dlhodobá spolupráca s organizáciami z celého sveta (projekty financované z programov Erasmus+, KA2 – strategické partnerstvá, budovanie kapacít, Erasmus+ Šport, Európa pre občanov)

LOKÁLNEJ a NÁRODNEJ ÚROVNI – organizujeme: workshopy, diskusie, súťaže atď. Závisí od našich aktuálnych projektov, niekedy sú naše aktivity jedinečné, napr. realizovali sme video-rozhovory s aktivistami, ktorí bojovali proti komunizmu na Slovensku alebo rozhovory s utečencami, aby sme zistili ich príbehy, problémy a potreby… a mnoho ďalších.

Sídlime v Bratislave, ale organizujeme aktivity a podujatia v rôznych regiónoch Slovenska.

Všetky naše projekty a aktivity sú založené na prístupoch neformálneho vzdelávania, zážitkového a interkultúrneho vzdelávania, sociálnej inklúzie a aktívnej participácie.

O neustály prílev nových možností a projektov sa stará mladý tím ADEL. Pracujeme na báze osobného a priateľského prístupu. Máme skúsenosti s písaním projektov a žiadostí o grant a ich administráciou, logistickým zabezpečením projektov na Slovensku i v zahraničí, ale samozrejme aj vzdelávame, prednášame, vedieme workshopy a zdieľame naše skúsenosti, motiváciu a rady s účastníkmi. Účastníkom, ktorí chcú vycestovať do zahraničia pomáhame prejsť celým zložitým procesom od poskytnutia všetkých potrebných informácií, nájdenia letenky alebo zabezpečenia iného spôsobu dopravy, prípravy pred cestou, až po zdieľanie užitočných tipov. Taktiež počas projektu sme v kontakte pre prípad akejkoľvek potreby či komplikácie, ktorý môže počas cesty alebo pobytu nastať.

Lenka Čurillová

(výkonná riaditeľka)

Lucia Svatá

(projektová koordinátorka)

Lucia Redajova

(koordinátorka mobilít)

Sinan Biçer

(Projektový asistent)
Profilová fotka Patrik Spišák

Patrik Spišák

(správca webu)

Matúš Mihálik

(Kameraman / Fotograf)

Filip Kňažek

(Be the Change & Stay Sane - koordinátor)

Alan Le Van

(BRAVE New You - koordinátor)