O nás

Organizujeme rôznorodé medzinárodné projekty, školenia, mládežnícke výmeny, športové či kultúrne podujatia, realizujeme prieskumy a analýzy a spolupracujeme s inštitúciami z rôznych kútov sveta.

Čo znamená naša skratka?

Association for

Development

Education and

Labour

Témy našich projektov a aktivít sú rôzne – napr.  podpora športu a zdravého životného štýlu, ochrana životného prostredia, podnikateľské vzdelávanie, aktívna participácia a pod.)

Naše aktivity:

– medzinárodné školenia, mládežnícke výmeny, konferencie na Slovensku a v zahraničí;
– lokálne vzdelávacie, kultúrne a športové podujatia, workshopy, diskusie;
– dobrovoľnícke programy a stáže;
– informačné a osvetové kampane, súťaže, rozhovory;
– výskumy a prieskumy;
– tvorba publikácií, manuálov a audiovizuálnych produktov.

Sídlime v Bratislave, ale organizujeme aktivity a podujatia v rôznych regiónoch Slovenska.

Všetky naše projekty a aktivity sú založené na prístupoch neformálneho vzdelávania, zážitkového a interkultúrneho vzdelávania, sociálnej inklúzie a aktívnej participácie.

Lenka Čurillová

(výkonná riaditeľka)

Lucia Redajová

(Koordinátorka mobilít)

Jana Turanská

(Projektový manažér)

Jana Pirova

(Koordinátor podujatí)

Alexandra Špaková

(Projektový koordinátor)

Filip Kňažek

(Facilitátor)

Klára Tóthová

(Finančný manažér - Interreg projekty)

Katarína Ružičková

(Facilitátor)

Soňa Stano Jambrichová

(Social Media Manager)
Profilová fotka Patrik Spišák

Patrik Spišák

(správca webu)

Matúš Mihálik

(Kameraman / Fotograf)