O nás

Sme organizácia, ktorá realizuje rôzne medzinárodné projekty, školenia, mládežnícke výmeny a ďalšie vzdelávacie aktivity. Navyše organizujeme rôzne podujatia na Slovensku, prieskumy a analýzy a spolupracujeme s inštitúciami z rôznych kútov sveta.

Čo znamená naša skratka?

Association for

Development

Education and

Labour

Témy našich projektov a aktivít sú rôzne – napr.  podpora športu a zdravého životného štýlu, ochrana životného prostredia, podnikateľské vzdelávanie, aktívna participácia a pod.)

Naše aktivity realizujeme na:

MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI – naše aktivity a projekty zahŕňajú:

– organizovanie mládežníckych výmen, školení, konferencií na Slovensku a hosťovanie účastníkov z rôznych krajín na Slovensku,

– vysielanie Slovákov na vzdelávacie a dobrovoľnícke programy do zahraničia,

– dlhodobá spolupráca s organizáciami z celého sveta (projekty financované z programov Erasmus+, KA2 – strategické partnerstvá, budovanie kapacít, Erasmus+ Šport, Európa pre občanov)

LOKÁLNEJ a NÁRODNEJ ÚROVNI – organizujeme: workshopy, diskusie, súťaže atď. Závisí od našich aktuálnych projektov, niekedy sú naše aktivity jedinečné, napr. realizovali sme video-rozhovory s aktivistami, ktorí bojovali proti komunizmu na Slovensku alebo rozhovory s utečencami, aby sme zistili ich príbehy, problémy a potreby… a mnoho ďalších.

Oficiálne sídlo máme v Stropkove, ale aj kanceláriu v Bratislave a organizujeme aktivity v rôznych regiónoch Slovenska.

Všetky naše projekty a aktivity sú založené na prístupoch neformálneho vzdelávania, zážitkového a interkultúrneho vzdelávania, sociálnej inklúzie a aktívnej participácie.

Lenka Čurillová

(výkonná riaditeľka)

Lucia Svatá

(projektová koordinátorka)

Lucia Redajova

(vysielajúca koordinátorka)

Sinan Biçer

(Projektový asistent)
Profilová fotka Patrik Spišák

Patrik Spišák

(správca webu)
Ivan Puškár

Ivan Puškár

(koordinátor projektu "Building Democratic Europe Together")
Mária Kohútová

Mária Kohútová

(koordinátorka projektov "DiscuUSs" a "The Citizens Are Speaking")

Mateja Horváth

(Erasmus+ koordinátor)