Monthly Archives: január 2021

  • 0

Ako si mladí predstavujú budúcnosť Európy?

Category:Príbehy účastníkov

Na našej poslednej online výmene s názvom “BRAVE NEW YOU-RELOADED”, ktorej cieľom je budovanie dôvery medzi rôznymi mládežníckymi komunitami – ich zbližovanie na miestnej aj medzinárodnej úrovni – za účelom spoločného vytvorenia inkluzívnejšej a otvorenejšej Európy, sme sa pýtali našich účastníkov “Aká by mala byť podľa teba Európa? A ako si myslíš, žeby bolo možné takúto Európu vybudovať?” 

“Myslím, že by nám vramci prosperity a rozvoja pomohlo aby sme boli viac open-minded, viac počúvali, viac empatickejsi a otvorení novým skúsenostiam mimo svojej komfortnej zóny.
Čiastočne sa to podľa mňa už aj deje v rámci takýchto projektov, ale určite by prispelo aby sme tie skupiny ktoré sú najviac segregované alebo marginalizované boli viac začlenené a aktívnejšie, napr. Cez komunitné centrá, workshopy v ktoré by tieto skupiny niečo učili ostatných, niečo v štýle “tedtalks”, kde by sme si vypočuli rôzne príbehy, skúsenosti a zážitky a následne nejaké elaborácia a diskusia na dane témy.”
– Kristína

“Otvorená pre všetkých a každého kto chce žiť lepší život.
Vybudovať hrádzu proti extrémizmu, šíriť toleranciu a osvetu o iných kultúrach, myšlienkach, náboženstvách a sexuálnych orientáciach.”
– Vlastimil

“Európa by mala byť priateľská, chápavý, ochotná pomôcť a ochotná zobrať hocikoho bez rozdielu pod jej ochranné krídla.
Možno urobiť nejaký mini guide, nie na to, ako sa zbaviť predsudkov ale na to, aby si ľudia tie predsudky uvedomili a vedeli, ako s nimi pracovať.”
– Bianka 

“Európa by mala byť o neobmedzených možnostiach, pre všetkých, nie len pre ľudí s privilegovaných pozícii (za čo sa pokladám aj ja). Všetci by mali mat rovnakú štartovaciu čiaru aby to boli naše schopnosti a sny ktoré nás definujú, nie z akého prostredia pochádzame.
Myslím si že k dosiahnutiu spomínanej rovnakej štartovacej čiary je najdôležitejšie vzdelanie a možno ešte skôr prístup k vzdelaniu. Či už sa bavíme o pomôckach pre základne a stredné školy alebo internetové pripojenie a zariadenia (počítač tablet) pre starších žiakov. Pomocou rozšírenia komunitných centier by sme možno dosiahli takúto pomoc, vo forme prostredia na robenie úloh, pomoc od “vychovávateľov” či už s učivom alebo ako narábať s internetom alebo počítačom.”
– Kristína

 

“Európa by mala byť miestom pre taký život ľudí, ktorý by bol spravodlivý a rešpektujúci životy ostatných. Európa je sama o sebe veľmi krásna. Myslím, že aj Európania sú celkom dobrí ľudia. Ale sú tu výnimky, ktoré nerešpektujú ostatné životy. Ak sa toto naplní, všetko bude tak ako má.
Rôzne kampane, školenia alebo podujatia na rôzne témy – diskriminácie (Rómov, homosexuálov, imigrantov,…), politika, finančná gramotnosť, jazykové kurzy, … ”
– Jozef

“Európa by mala byť “trezor” (Tolerantná-Rovnoprávna-Empatická-Zjednotená-Otvorená-Rázna voči diskriminácii).
Vzdelávaním ľudí: neformálnymi vzdelávacími aktivitami ako napr. theater of the oppressed alebo organizovaním besiedok/webinárov s ľuďmi, ktorých život sa problém dotýka, a pod., osveta v rámci lokálnych komunít o tom, že tieto problémy sa dotýkajú aj ich a vyskytujú sa v nich.”
– Barbora

Čo si teda myslíš ty? Aká by mala byť podľa teba Európa? A ako si myslíš, žeby bolo možné takúto Európu vybudovať podľa teba?


  • 0

Aký bol pre nás rok 2020?

Category:Rôzne

Rok 2020 bol určite iným ako ostatné roky. Všetci sme museli čeliť neraz neľahkým prekážkam a prispôsobiť novým normám. Ani pre nás v ADEL to nebolo jednoduché, zvlášť keď na začiatku roka zatvorili z dňa na deň hranice a reálne hrozilo, že sa skupiny vyslané na projektoch nedostanú domov. Našťastie sa všetci vrátili domov bez problémov a jednu z našich aktivít – vysielanie sme museli pozastavili, no naskytlo sa nám viac času venovať sa iným projektom. Čo sa nám však podarilo v roku 2020 si pozrite nižšie.

Čítať viac


  • 0

Dobrovoľnícke projekty počas Covid19

Category:Rôzne

Dobrovoľnícke projekty prebiehajú aj v súčasnosti na rozdiel od výmen a školení, keďže ide v podstate o presťahovanie sa za prácou do inej krajiny. Ako teraz celý proces prebieha? 

Čítať viac