Category Archives: Možnosti pre vás

  • 0

Lokálne podujatia

Category:Možnosti pre vás

Naše pravidelné aktivity sa rokmi prispôsobovali s prihliadnutím na situáciu a problémy u nás či vo svete. To znamená, že na začiatku našej cesty sme sa sústredili najmä na lepšiu zamestnateľnosť mládeže, keďže v roku 2013 boli počty nezamestnaných mladých ľudí alarmujúce, preto sme realizovali množstvo aktivít, podujatí a projektov. Vďaka mnohým prieskumom, ktoré odhalili alarmujúcu xenofóbiu Slovákov, sme začali realizovať viac interkultúrnych podujatí, aby sme spojili Slovákov a cudzincov, podporili inklúziu a interkultúrny dialóg. V posledných rokoch sa naše zameranie posunulo viac k zdravému a zodpovednému životu – podpore duševnej pohody a duševného zdravia, posilňovaniu fyzického zdravia, športu a pohybu a väčšej sociálnej a ekologickej zodpovednosti v dôsledku alarmujúcich klimatických zmien. Stručne povedané, naším cieľom je prispieť svojou troškou ku vzdelávaniu mládeže a pozitívnym zmenám nášho prostredia (miestneho a medzinárodného/národného) tak pozitívne, ako len môžeme.

Naše súčasné aktivity na miestnej úrovni môžeme rozdeliť do týchto oblastí:

ENVIRONMENTÁLNE A ŠPORTOVÉ PODUJATIA
Pred 3 rokmi sme začali s realizáciou lokálnych podujatí, ktoré nielenže prispievajú k lepšiemu zdraviu, ale majú aj pozitívny vplyv na životné prostredie, pripravili sme nové metódy environmentálnej výchovy prostredníctvom športu a začali pravidelne organizovať podujatia ako napr. plogging, workshopy, kde si účastníci vyrábajú vlastnú kozmetiku, či iné environmentálne produkty, túry v prírode spojené so vzdelávaním o prírode a pod.

WORKSHOPY NA ŠKOLÁCH
Školám pravidelne posielame ponuky na usporiadanie rôznych workshopov pre ich študentov. Témy sú veľmi často rôzne a závisia od našich prebiehajúcich dlhodobých projektov alebo aktuálnej situácie a potrieb. V súčasnosti napríklad organizujeme workshopy zamerané na vzdelávanie o EÚ a motiváciu študentov k účasti na nadchádzajúcich voľbách do EP v roku 2024; workshopy o finančnej gramotnosti; environmentálne workshopy a workshopy zamerané na podnikanie. Aktivity a podujatia realizujeme po celom Slovensku, najmä však v blízkom Bratislavskom kraji a Prešovskom kraji, keďže v týchto dvoch regiónoch sídli náš tím.

 

PROPAGAČNÉ AKTIVITY ERASMUS+
Pravidelne organizujeme workshopy na stredných školách alebo počas niektorých iných podujatí (napr. festivaly, podujatia väčšieho rozsahu), ktoré mladí ľudia majú vďaka EÚ.

MEDZIKULTÚRNE a MEDZIGENERAČNÉ PODUJATIA
Pravidelne organizujeme rôzne medzikultúrne podujatia – či už zamerané na spoznávanie iných kultúr – učenie sa tancov, ručných prác alebo spoločné športovanie. Pravidelne organizujeme medzikultúrne športové podujatia – túry, futbalové zápasy, výlety na vody, paintball. V rámci nášho projektu „Co-Age Volunteers“ sme začali spájať mládež so staršími ľuďmi.

Môžeme spomenúť niekoľko čísel: od začiatku roka 2023 sme zapojili 458 účastníkov do našich lokálnych offline aktivít a podujatí, 140 do online workshopov. Počas všetkých našich projektov financovaných za posledných 10 rokov sme zapojili do našich miestnych podujatí 2803 účastníkov. Okrem toho sme zorganizovali oveľa viac podujatí, ktoré neboli súčasťou žiadnych projektov.


  • 0

Externá spolupráca

Category:Možnosti pre vás

V snahe obohatiť náš tím a otvoriť dvere novým príležitostiam, sme sa rozhodli zverejniť výzvu na externých spolupracovníkov – či už ste školiteľ, výskumník, konzultant či organizátor lokálnych podujatí, príprava projektov

Čítať viac


  • 0

Stáž v ADEL

Category:Možnosti pre vás

Máš v škole  povinnú prax či stáž? Alebo hoci ju nemáš povinnú, ale chcel by si získať nové skúsenosti? Čo tak absolvovať stáž v ADEL? Chceš pomôcť pri príprave našich projektov, získať tak potrebné pracovné skúsenosti, zlepšiť sa v angličtine, získať možnosti cestovať a vlastný sebarozvoj?

Čítať viac


  • 2

Dobrovoľníctvo v zahraničí

Category:Možnosti pre vás

Možnosť vycestovať do zahraničia v rámci programu “Európsky zbor solidarity” a je skvelou príležitosťou pre mladých ľudí ako získať nové skúsenosti, vedomosti, zlepšiť sa v angličtine, naučiť sa jazyk hostiteľskej krajiny, spoznať novú krajinu a jej kultúru, získať nových priateľov a ešte k tomu byť aj prospešní miestnej komunite! Dĺžka projektov je rôzna, môže trvať 2 týždne, 3 mesiace alebo aj celý rok.

Program funguje už viac ako 20 rokov, v minulosti sa volal “Európska dobrovoľnícka služba”, preto je možné nájsť viac informácií o programe či skúsenostiach iných dobrovoľníkov pod takýmto názvom.

Program funguje aj v súčasnosti, počas Covid 19, informácie k aktuálnej situácii nižšie.

Čítať viac


  • 0

Tréningy

Category:Možnosti pre vás

Ak máš viac než 18 rokov, určité predošlé pracovné alebo dobrovoľnícke skúsenosti a chcel by si prehĺbiť poznatky o určitej téme a svoje skúsenosti zdieľať s inými, tréningy sú v tom prípade pre teba!

Čítať viac

  • 0

Mládežnícke výmeny

Category:Možnosti pre vás

Azda každý rád cestuje, stretáva nových ľudí, kultúry, miesta, rovnako ako sa každý chce alebo potrebuje vzdelávať a zlepšovať celý život, že? Preto ponúkame unikátne spojenie cestovania a vzdelávania prostredníctvom MLÁDEŽNÍCKYCH VÝMEN! Vysielame mladých ľudí vo veku zvyčajne od 14-30 rokov na rôzne mládežnícke výmeny do rôznych krajín Európy. V rámci každej mládežníckej výmeny je vždy určená téma ktorej sa účastníci venujú, napríklad: šport, zdravý životný štýl, ochrana životného prostredia, rozvoj soft-skills, vidiecky rozvoj, podpora podnikania, dobrovoľníctvo,  aktívna participácia, ľudské práva, spoznávanie iných kultúr a mnohé iné.

Čítať viac