Into the wild

Loading Map....

Dátum konania
06/10/2020 - 13/10/2020

Miesta konania
Covilhã, Portugal

Typ projektu:


Opäť jeden z ďalších výnimočných projektov sa uskutočnila v dňoch 6. – 13.10. v krásnej prírode Portugalských hôr o dôležitosti vystúpenia zo svojej komfortnej zóny a aktívneho sa zapájania do miestnych komunít.

Viac info o čom bol projekt:

The Youth Exchange “Into the Wild” was a project organized by Jovens da Pesqueira, had as main topic the development of competences of leadership and management of groups in the european youth generation, proposing activities in which participants will be out of their comfort zone, in a learning path with incredible and life-changing experiences. 

Our aims were:

  • promotion of learship competences and management groups in the yout european generation.
  • to made participants from different European countries think together and develop skills and methods.
  • to made an impact at a personal level to increase employment opportunities by being active a actively cooperative to the community.

This YE also proposed the development of civic, social, creativity and teamwork skills among young Europeans of different nationalities and different cultures.

Účastníci boli z Portugalska Portugal, Litvy Lithuania, Rumunska Romania,  Českej republiky Czechia, Grécka Greece a Slovenska Slovakia. Z každej krajiny bolo po 5 účastníkov.