Model European Union Bratislava 2013

Loading Map....

Dátum konania
12/12/2013 - 15/12/2013

Miesta konania
Bratislava

Typ projektu:


Model European Union Bratislava 2013 sa konal v dňoch 12 – 15 decembra. Na projekte sa zúčastnilo 70 účastníkov zo 14 krajín Európy za účelom simulovať rozhodovací proces v EÚ, jej politiky a legislatívny postup a tak získať informácie z prvej ruky o fungovaní zložitého politického systému, ktorým je Európska únia.

Bola to unikátna simulácia rozhodovacích procesov a politiky EU, nakoľko účastníci sklzlí do rolí národných ministrov a poslancov Európskeho parlamentu, a počas 3 dní prerokúvali vybrané „skutočné“ návrhy, ktoré boli vypracované EK v posledných rokoch a pracovali ako skutoční politici. Účastníci simulovaného zasadnutia Európskeho parlamentu a Rady EÚ získali možnosť pochopiť fungovanie inštitúcií EÚ v praxi, ale i politický vývoj, výzvy a aktuálne problémy, ktorým EÚ čelí, rovnako ako základné princípy, štandardy a hodnoty EÚ.

V priebehu rokov sa práve Model Európskej únie (ďalej len MEU), ktorý sa koná v mnohých krajinách Európy, a ten najväčší v Štrasburgu etabloval ako vynikajúci vzdelávací program pre mladých Európanov, ktorým poskytuje jedinečnú príležitosť, ako získať informácie z prvej ruky o mechanizmoch rozhodovania v EÚ. Keďže celá simulácia prebiehala v angličtine, nepochybne projekt prispel aj k zlepšeniu ich jazykových, argumentačných a rétorických znalostí, umožnil im rozvíjať kritické myslenie, tímovú spoluprácu, naučiť sa hľadať kompromisy či riešiť konflikty, vyjadriť svoj názor a aktívne diskutovať.

 

Okrem toho týmto projektom sme chceli podporiť aj jeden z hlavných cieľov našej organizácie – a to občiansku participáciu mládeže práve stimulovaním úvah o EÚ a jej hodnotách, aby sa z nich zrodili aktívni občania usilujúci o zlepšenie pomerov či zlepšenie toho, čo si zlepšenie vyžaduje na akejkoľvek úrovni a  aby si uvedomili, že aj oni hrajú dôležitú úlohu pri vytváraní dnešnej a budúcej Európy.

Aj touto cestou chceme poďakovať každému kto prispel k tomu že sa mohol Model European Union Bratislava 2013 uskutočniť, najmä našim podporovateľom a sponzorom – programu Mládež v akcii, Holandskému Veľvyslanectvu v Bratislave, Bringing Europeans Together Association, e.V., Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu, Zastúpeniu Európskej Komisii na Slovensku atď.

Pozitívny feedback od účastníkov nás uisťuje v tom, že MEU Bratislava bude pokračovať aj budúci rok a dúfame, že bude nielen lepší ale bude sa na ňom môcť zúčastniť aj viac účastníkov z ešte viac krajín!

Viac fotiek z podujatia tu: https://www.facebook.com/ModelEuropeanUnionBratislava/