An inclusive view towards youth participation

Seminár pre pracovníkov s mládežou v Španielsku
Loading Map....

Dátum konania
09/04/2018 - 16/04/2018

Miesta konania
Puente Genil, Spain

Typ projektu:


feedback: 

Na seminári sa zišlo 18 účastníkov z 9 krajín Európy. Bol zameraný na prácu s mládežou s nedostatkom prílležitostí (geografické, sociálne, zdravotné prekážky). V rámci našej skupiny, sme robili množstvo aktivít, zdieľali sme spoločné skúsenosti a vymienali poznatky, názory a postrehy. Jedným z highligtov semináru bol workshop pre  komunitu miestnym mladých ľudí a mladých utečencov ,  ktorý sa snažia začleniť do španielskej spoločnosti. Hrali sme s nimi rôzne zážitkové hry a utužovali kolektív. Osobne mi však trošku absentoval pri tomto verbálny kontakt hoci je mi jasné, že jazykové bariéra medzi nami a mladými utečencami bola veľká (nikto z nich nevedel po anglicky) no aj napriek tomu, verím, že sa im to veľmi páčilo a odchádzali spokojní. V ten istý deň sme robili aj workshopy so zdravotne znevýhodnenými formou hier a súťaží a osobne pre mna, to bola asi prvá praktická skúsenosť s touto cieľovou skupinou
 čo bolo aj pre mňa obohacujúce a niečo nové.
V Corddobe sme navštívili miestnu organizáciu , ktorá pomáha mladým ľudom, ktorý spáchali nejaký priestupok resp, ich správanie v škole alebo doma bolo problémové. Táto organizácia v podstate supluje prostredie školy, kde je predpoklad, žeby sa dané problémy mohli ešte prehlbovať. Bol som veľmi milo prekvapený , keď som videl aký zamestnanci tejto organizácie majú prepracovaný systém sociálneho poradenstva. Samozrejeme pracujú s rodinami maloletých , majú sociálnych pracovníkov, právnikov, psychológov. Súčasťou organizácie bolo aj akési stredisko pre dlhodobo nezamestnaných ktorí si hľadajú prácu a tu sa učia ako uspieť na pohovoroch a pod. Mne osobne v tom celom jedine prekážal náboženský kontext ale to je môj osobný “problém” a chápem že to vyplýva z kultúrneho kontextu Španielska .
V rámci semináru boli tiež super “Intercultural nights” kde sa prezentovali jednotlivé krajiny, snáď sme odprezentovali Slovensko dobre, lebo odozva bola veľmi pozitívna . Prakticky nikto zo zúčastnených nevedel o Slovensku dokopy nič Skvelý kultúrny a autentický zážitok bol “Flamenco Night” priamo v Puente Genil. Totálne jedinečné, unikátne, bez akéhokoľvek masového turizmu. Proste len malá krčmička , pár miestnych ktorí si spiveali flamenco piesne. Mimochodom , som zistiol, že pojem “Flamenco” zahŕňa viac spev ako tanec Naozaj to bolo pre mňa unikátne nakoľko sa práve vyhýbam komečnému podaniu nejakého kultúrneho prvku. Takisto sme absolovali nočnú prehliadku Puente Genil s miestnym “sprievodcom” a jeho priateľmi. Boli veľmi milí a pohostinní.
Teda môžem povedať, že tento seminár hodnotím veľmi pozitívne!

Martin

Zhrnutie o čom seminár bol:

“An inclusive view towards youth participation” is a seminar that arises from the need of youth workers from various organizations to achieve the inclusion of young people with fewer opportunities through youth participation. In this seminar, youth workers from different organizations will share experiences, methodologies, concerns and good practices regarding youth participation of young people with fewer opportunities.

The main objectives of this project are:

  1. Achieve the inclusion of young people with fewer opportunities in the field of youth participation
  2. Improve key competencies of young people with fewer opportunities
  3. Promoting the active participation of these young people in democratic life
  4. Build a strong network of cooperation
  5. Improve quality in youth work with young people with fewer opportunities

The methodology used to perform this type of activity is participatory, dynamic and fostering creativity. For this purpose, we will do role play, theatre forum, debates, energizers, presentations, artistic activities, open spaces…

Results guide from seminar is here: https://issuu.com/asociacioneuropa2020/docs/results_guide_seminar 

Účastníci boli z Talianska Italy, Španielska Spain, Portugalska Portugal, Chorvátska Croatia, Grécka Greece, Francúzska France, Estónska Estonia, Rumunska Romania a Slovenska Slovakia.