European Youth towards a non-violent future

European Youth towards a Non-violent future / forli
Loading Map....

Dátum konania
08/11/2018 - 15/11/2018

Miesta konania
Forli, Italy

Typ projektu:


Cieľom mládežníckej výmeny  bolo oboznámiť mladých ľudí o tom ako sa buduje nenásilná a mierumilovná spoločnosť.

Infopack s programom je tu – ProgrammErasmus PLUS PB November 2018_vers25_07_18

Mládežnícka výmena bola určená mladým ľuďom vo veku 20 – 26 rokov.

Účastníci boli z Talianska Italy, Slovinska Slovenia, Chorvátska Croatia, Španielska Spain a Slovenska Slovakia. Z každej krajiny bude po 7 účastníkov.

Ubytovanie (tu: Foresteria Universitaria) a strava bolipočas  mládežníckej výmeny zabezpečené a financované z programu Erasmus+. Cestovné náklady boli tiež preplatené.

Účasť na projekte

If you would like to apply for project, please answer the following questions:

1. Question:  What is your motivation to participate in the project?
2. Question:  How do you think you will use the knowledge and skills which you gain at this project in your future life?

Prihlasovanie na tento projekt bolo uzatvorené. Momentálne prebieha výber účastníkov.