I’MAPPY

Prezentovanie príručky imappy
Map Unavailable

Dátum konania
01/02/2017 - 01/02/2019

Typ projektu:


Integračná mapa pre utečencov
Strategické partnerstvo krajín: Turecko, Grécko, Litva, Taliansko a Slovensko
Začiatok projektu: 1. Februára 2017
Dĺžka projektu: 24 mesiacov

Webstránka projektu: IMAPPY – integračná mapa pre utečencov

Úvod
Podľa informácii z UNHCR je 60 miliónov ľudí na celom svete donútených opustiť svoju krajinu z dôvodov ako sú vojnové konflikty, politické prenasledovanie či prírodné katastrofy. V dôsledku vojnového konfliktu v Sýrii opustilo krajinu počas leta v roku 2015 viac ako 4 milióny ľudí pričom väčšina z nich momentálne žije v Turecku, Libanone a Jordánsku.
Prílev utečencov do Európy priniesol aj nové problémy, s ktorými sa snažili pomôcť charitatívne, neziskové organizácie ale aj jednotlivci. Pomoc však často krát nebola dobre koordinovaná a preto dochádzalo k plytvaniu materiálnymi a ľudskými zdrojmi. Je preto potrebné posilniť koordináciu a súdržnosť medzi jednotlivými organizáciami, ktoré sa zameriavajú na pomoc utečencom.

Popis projektu IMAPPY
IMAPPY je integračná mapa pre mladých utečencov, ktorí žijú v Európe. IMAPPY bude informačná platforma pre utečencov, v ktorej budú zaznačené organizácie pracujúce s mládežou a utečencami. Mapa bude obsahovať stručný popis o organizácii a službách, ktoré poskytuje, ako aj jazyk v ktorom pracovníci s mládežou a utečencami vedia komunikovať. Organizácie majúce svoje miesto na mape budú poskytovať mladým utečencom informácie o úradoch, pracovných možnostiach, možnostiach školenia a jazykových kurzov, športových a voľnočasových aktivitách v okolí a poskytnú im tzv. štartovací balíček pre utečencov.

Strategické partnerstvo má následovné ciele:
• Posilnenie európskej a medzinárodnej adaptácie utečencov pomocou mimovládnych organizácii
• Zväčšenie kapacít organizácii pracujúcich s utečencami zlepšením vzájomnej spolupráce, vytvorením siete a vymieňaním praktických skúseností z oblasti práce s mládežou
• Vytvorenie integračnej mapy špeciálne pre mladých utečencov, ktorí žijú v Európe. Cieľová skupina sú mladí utečenci, ktorí nemajú základné informácie o krajine azylu, v ktorej sa nachádzajú alebo sú bez rodičov a rodinných príbuzných.

1 štádium IMAPPY (6 mesiacov)
Mapovanie situácie v každej partnerskej krajine, diskusie medzi partnermi počas troch stretnutí v Turecku, Grécku a Taliansku.

2 štádium IMAPPY (9 mesiacov)
Vývoj aplikácie IMAPPY pod vedením partnera z Turecka a v šiestom mesiaci druhého štádia bude v Turecku zorganizovaný workshop so zámerom vyhodnotenia spätnej väzby organizácií, ktoré budú aplikáciu testovať. Na základe spätnej väzby bude aplikácia IMAPPY dokončená v nasledujúcich 3 mesiacoch.

3 štádium IMAPPY (6 mesiacov)
Tréningy pre mimovládne organizácie partnerských krajín budú zamerané na používanie IMAPPY aplikácie. Tréningu sa zúčastní aspoň jeden mladý utečenec z každej partnerskej krajiny. Multiplier events budú zorganizované v každom tureckom utečeneckom tábore za zámerom oboznámenia utečencov o aplikácii IMAPPY , ako aplikáciu používať a ako sa skontaktovať s organizáciami, ktoré poskytujú pomoc.

 4 štádium IMAPPY (3 mesiace)
Reportovanie výsledkov a záverečný workshop v Turecku, ktorý bude adresovaný širokej verejnosti a oboznámi ju o možnostiach a príležitostiach, ktoré sú poskytnuté utečencom.

Intelektuálne výstupy projektu:

1. Webstránka IMAPPY (O1)

www.imappy.org  Facebook stránka

 

2. Vývoj aplikácie IMAPPY (O2) 

Používanie aplikácie Imappy je veľmi jednoduché.


Nájtede ju na Google play alebo App store

Nájtede ju na Google play alebo App store

 

 

 

 

 

 

 

Stiahni na Google store

3. Príručka pre mimovládne organizácie (O3)

Finálna verzia príručky „Cesta k úspešnej integrácii mladých utečencov. Sprievodca pre mimovládne organizácie“ Stiahni tu

Cieľom tejto príručky „Cesta k úspešnej integrácii mladých utečencov. Sprievodca pre mimovládne organizácie“  je podporiť proces budovania kapacít mimovládnych organizácií podporujúcich integráciu mladých utečencov do komunít hostiteľskej krajiny.

  • zvýšiť povedomie o úlohe mimovládnych organizácií v procese integrácie utečencov;
  • poskytnúť poradenstvo a nástroje k zlepšeniu aktivít a služieb mimovládnych organizácií, ktoré podporujú efektívny proces integrácie utečencov;
  • predstaviť výstupy projektu iMAPPY a poskytnúť poradenstvo k ich použitiu.

Príručky „Cesta k úspešnej integrácii mladých utečencov. Sprievodca pre mimovládne organizácie“ je určená pre manažérov, zamestnancov, dobrovoľníkov a členov mimovládnych organizácií aktívnych v integračnom procese mladých utečencov:

  • organizácie, ktoré výnimočne pracujú v oblasti integrácie utečencov;
  • organizácie, ktorých práca v oblasti integrácie utečencov, je súčasťou ich pravidelných aktivít.

4. Záverečná správa (O4)

Vyhotovená v najbližších mesiacoch gréckym partnerom na základe zozbieraných vstupov od všetkých partnerov projektu.

5. Štartovací balíček pre utečencov (O5)

Zatiaľ pracovná verzia v anglicko/slovenskom jazyku Stiahni tu:

1 Imappy Survival kit – information provision 1

2. Imappy Survival kit – information provision 2

3. Basic communication, words and expressions

A5 Návrh použitia obsahu Záchranného balíčka - survival kit Imappy

A5 Návrh použitia obsahu Záchranného balíčka – survival kit Imappy


A4 Návrh použitia obsahu Záchranného balíčka - survival kit Imappy

A4 Návrh použitia obsahu Záchranného balíčka – survival kit Imappy

 

 

 

 

 

 

 

Nadnárodné stretnutie partnerov projektu IMAPPY v Aténach.

Nadnárodné stretnutie partnerov projektu IMAPPY v Aténach.

Fotka je z druhého z nadnárodných stretnutí v Aténach (slovenský tím pracujúci na projekte)

C1 workshop v Ankare

Fotky z prvého workshopu C1 v Ankare v kancelárii mimovládnej organizácie IGAM, študijná návšteva v Centre migračných služieb v Ankare a študijná návšteva v komunitnom centre červeného kríža v Turecku.

Centrum migračných služieb v Ankare

Centrum migračných služieb v Ankare


IGAM Research Centre on Asylum and Migration (İGAM)

IGAM Research Centre on Asylum and Migration (İGAM)


Komunitné centrum červeného kríža v Turecku

Komunitné centrum červeného kríža v Turecku

 

 

 

 

 

 

 

C4 workshop v Kaunas

Fotky zo štvrtého workshopu v Kaunas hosťovaný partnerom z Litvy Global Citizens‘ Academy (GCA). Na stretnutí sa zúčastníli pracovníci nitrianskej mimvládnej organizácie Pokoj a Dobro, ktoré sa a podielali sa na vyhotovení príručky pre mimovládnej organizácie IO3. Pokoj a dobro v spolupráci s cirkvou a pod dohľadom migračného úradu ministerstva vnútra zabezpečuje integráciu 25 asýrskuch rodín v okolí Nitry. Prijatie kresťanských rodín bolo súčasťou dobrovoľného príspevku Slovenska k riešeniu migračnej krízy.

Pracovné stretnutie Imappy v Kaunase s pracovníkmi z Pokoj a dobro

 

C5 workshop v Aténach
Fotky z piateho workshopu C5 v Aténech v kancelárii mimovládnej organizácie IASIS, študijná návšteva v novozniknutom komunitnom centre mládeže Connect Athens a študijná návšteva v zariadení na recykláciu noseného oblečenie pre ľudí v ťažšj životnej situácii Fabric Republic

imappy stretnutie v Aténach

Imappy stretnutie v Aténach v kancelárii IASIS


Imappy stretnutie v Aténach – študijná návšteva v Connect Athens


Imappy stretnutie v Aténach – študijná návšteva vo Fabric republic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6 záverečná konferencia v Ankare
Záverečná konferencia projektu sa konala v TOBB University of Economics and Technology. Prezentovala sa aplikácie iMAPPY,  záchranného balíčka – survival kit a príručky, ktorá je určená pre manažérov, zamestnancov, dobrovoľníkov a členov mimovládnych organizácií aktívnych v integračnom procese mladých utečencov:
– organizácie, ktoré výnimočne pracujú v oblasti integrácie utečencov;
– organizácie, ktorých práca v oblasti integrácie utečencov, je súčasťou ich pravidelných aktivít.

Aplikácia je integračná mapa zameraná konkrétne na mladých utečencov, ktorí nemajú prístup k sociálnym a základným informáciám o svojej hostiteľskej krajine alebo nemajú rodičov alebo rodinu. iMAPPY označuje organizáciu pracujúcu s mladými ľuďmi, ktorá poskytne informácie o sociálnych a základných službách mladým žiadateľom o azyl a utečencom a navyše im poskytne aj jazykové kurzy. Hlavným cieľom aplikácie je pomôcť mladým žiadateľom o azyl a utečencom prekonať problémy a obmedzenia, ktorým čelia v hostiteľských krajinách.

Cesta k úspešnej integrácii mladých utečencov

Cesta k úspešnej integrácii mladých utečencov – príručka.


Prezentovanie aplikácie iMAPPY

Prezentovanie aplikácie iMAPPY. Aplikácia je integračná mapa zameraná konkrétne na mladých utečencov, ktorí nemajú prístup k sociálnym a základným informáciám o svojej hostiteľskej krajine alebo nemajú rodičov alebo rodinu.


Prezentovanie príručky imappy

Prezentovanie príručky, ktorá je určená pre manažérov, zamestnancov, dobrovoľníkov a členov mimovládnych organizácií aktívnych v integračnom procese mladých utečencov.