No more time 4 hate

Školenie s ADEL
Loading Map....

Dátum konania
24/05/2018 - 31/05/2018

Miesta konania
Torremolinos, Spain

Typ projektu:


V prvom rade sa chcem poďakovať tímu A.D.E.L. za túto skvelú príležitosť, vyskúšať si projekt organizovaní veľmi šikovnými a inšpiratívnymi ľuďmi. Rozšíril moje  obzory o novú problematiku, ukázal mi možnosti ako bojovať proti šíreniu hate speech a s radosťou sa o svoje vedomosti podelím so všetkými, čo prejavia záujem:

Vzdelávanie bolo veľmi neformálne, na začiatku každej session sme mali energizers a ice-breakers na uvoľnenie a potom sme pokračovali formou: pár minútový úvod do témy (žiadna únavná teória), diskusia, case-studies alebo role-plays. V dni, keď nám počasie prialo, sme si dopriali výučbu na neďalekej pláži a našiel sa priestor aj na poldňový výlet do neďalekej Malagy.

Sloboda prejavu je jedným z hlavných princípov demokracie a najcennejším právom, ktoré je v dnešnom rozvinutom svete úplne samozrejmé, ale nie každý si uvedomuje, že toto právo nie je absolútne. Na tréningu No more time 4 hate, sme sa dozvedeli, že online a rovnako aj v offline svete, si nemôžeme dovoliť povedať, čo sa nám zachce. Tzv. hate speech je príkladom zneužitia slobody prejavu. Pribúdajúci počet teroristických útokov poukazuje na potrebu riešiť nezákonný prejav nenávisti na internete. Sociálne médiá sú, žiaľ, jedným z nástrojov, ktoré teroristické skupiny používajú na radikalizáciu mladých ľudí, na vyvolávanie násilia a nenávisti.

Hlavným cieľom tohto tréningu bolo nás naučiť ako bojovať proti hate speech, využitím rôznych techník, nástrojov a protiargumentov.

Učili sme sa na reálnych prípadoch, ako príklad uvediem skutočný súdny spor medzi dánskym parlamentom a žurnalistom, ktorý vytvoril dokument o nacionalistickej skupine v Dánsku. V rámci role-play sme rozhodli za Súdny dvor Európskej únie, kto v tomto prípade porušil, ktorý článok Deklarácie ľudských práv a naše prekvapenie sme vyniesli rovnaký rozsudok, aký bol rozhodnutý Dvorom. Veľmi zaujímavou case-study bolo fiktívne mestečko, ktorého názory sa rozchádzali v otázke výstavby mešity na území, ktoré si už dávno vyžadovalo rekonštrukciu. V miestnej komunite sa ozývali radikálny občania, ktorí vystupovali proti moslimom, žijúcim v mestečku už dlhé roky bez akýchkoľvek dovtedajších problémov. Museli sme riešiť nepokoje vznikajúce zo šírenia hoaxov na sociálnych sieťach o možnom terorizme a v neposlednom rade, povolenie na výstavbu samotnej mešity.

Tieto diskusie, case-studies a role-plays boli všetky veľmi reálne, dotýkajúce sa všetkých nás, i keď sme z rôznych krajín. Zistili sme, že všetci doma riešime podobné problémy, či už dôsledky migrácie alebo strach z menšín(rasy, národnosti, orientácie). Dôležitosť zamedzovania hate speech na sociálnych sieťach je akútna; internet je úžasný vynález, ale bohužiaľ ako väčšina brilantných myšlienok, môže byť zneužitý hrozným spôsobom. Anonymita užívateľov na sociálnych sieťach a pokročilá digitálna zručnosť agresorov dáva priestor beztrestnému šíreniu nenávisti, falošných informácií, strachu a paniky.

– Nikoleta

Zhrnutie o čom tréning bol:

The Universal Declaration of Human Rights both prohibits discrimination and protects freedom of expression. It is well-established in international human rights law that the right to freedom of expression, though not absolute, is a fundamental right which may only be restricted in certain limited circumstances. Hate speech is one of the most frequent examples of abuse of this right. Indeed, all the recent terror attacks have reminded us of the urgent need to address illegal online hate speech. Social media is unfortunately one of the tools that terrorist groups use to radicalise young people and racist use to spread violence and hatred. The main aim of “No more time 4 hate” is to equip youth workers with the skills and knowledge necessary to develop practical tools and counter-arguments to online hate speech which they can use in work with young people in their local communities.

The project used non formal learning methodology including methods such as: ice breakers, energizers, name games, reflection groups, working into intercultural subgroups, facilitated discussion, creative presentations, simulation, case study, and debates.

Účastníci boli zo Španielska Spain, Talianska Italy, Poľska Poland, Maďarska Hungary, Rumunska Romania a Slovenska Slovakia.