Wider Horizon

Loading Map....

Dátum konania
10/05/2021 - 09/07/2021

Miesta konania
Ommen

Typ projektu:


Braňo a Jakub sa zúčastnili 2-mesačného dobrovoľníckeho projektu s cieľom vyskúšať si žiť v jednej komunite s rôznymi ľuďmi z rôznych kultúr a pracovali  ako dobrovoľníci pri rôznych aktivitách v organizácii “Olde Vechte Foundation”.


Aký je ich feedback? 

“Dobrovoľnícky program Wider Horizon v Holandsku mi ponúkol príležitosť pracovať v domove pre ľudí s problémami s mentálnym zdravím. Každodenné interakcie s nimi mi ponúkli unikátny vhľad do reality ľudí, ktorí sú spoločenskými stigmami často umlčiavaní.

Okrem toho som bol súčasťou širšej komunity dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí niesli rôznorodé identity a naše spolunažívanie prinášalo cenné konfrontácie, ktoré mi rozšírili perspektívu na život. Napriek rozličným kultúrnym zázemiam sme našli jednotu v spoločnej európskej identite a spoločnú motiváciu pre budovanie inkluzívnej spoločnosti, v ktorej máme bezpodmienečne miesto všetci a všetky, bez ohľadu na rod, sexualitu a rasu.”