Bottles 2 Boats

Bottles 2 Boats
Načítanie mapy…

Dátum konania
21/10/2019 - 21/11/2019

Miesta konania
Kalamata, Greece

Typ projektu:


Ponuka vycestovať na mesačný dobrovoľnícky pobyt (ESC) do mesta Kalamata v Grécku od 21. októbra – 21. novembra 2019. Dobrovoľníci budú okrem iných aktivít vytvárať z recyklovaných plastových fliaš vlákno, ktoré poslúži na vyhotovenie  malej športovej plachetnice – optimist.

Viac info o dobrovoľníckom pobyte:

Based on the idea of re-use we have managed to convert plastic water bottles, with an innovative technological method, into optimist sailing boats with the specifications set by the sailing federations. Bottles to Boats proposes a holistic approach to the phenomenon of excessive use of plastic, promotes the awareness and education of children and young people and combines the reuse of plastic with sport and active life, an issue that is also crucial in our time. It is a European Solidarity Corps project designed to involve young people with fewer opportunities in a voluntary teams activity. It uses innovative youth working methods, combining technology and manual work to build optimist-type sailing boats entirely from water bottles that students from the schools of Messinia region, collect and crush into flakes, as part of an integrated educational and environmental cycle.

The project requires a high level of commitment from the side of the volunteer, sense of solidarity and tolerance and willingness to work within a team. The activities of this project are structured in a way as to facilitate the learning outcomes and the skills development of the volunteers. The methods used will be based on non-formal learning and skills exchange (peer to peer, learning by doing, different workshops, experiential learning, etc).

The volunteer’s tasks will be:

  • participation in the workshops
  • preparation and maintenance of materials and working spaces
  • participation in all activities of the project
  • extruding plastic bottles into cords
  • weaving cords into nets
  • building sailboats from the plastic nets
  • participation in organizing the public event
  • organizing activities to raise environmental awareness and promote the project
  • documenting (taking pictures, videos, etc);
  • writing articles and testimonies about the activities

Dobrovoľníci budú ubytovaní v zdielanej izbe (4 dobrovoľníci z rôznych krajín) s privátnou kúpeľňou a balkónom. Jedlo bude zabezpečené hosťujúcou organizáciou. Vreckové na celé obdobie je 160 eur. Cestovné náklady dobrovoľníkom  budú preplatené do výšky 275 eur. Dobrovoľníci budú z Francúzska , Španielska , Poľska , Talianska , Portugalska , Rumunska , Estónska a Slovenska .

Viac informácií čo EDS vlastne je si môžete prečítať v tomto článku: http://www.adelslovakia.org/moznosti-pre-vas/europska-dobrovolnicka-sluzba-skvela-alternativa-najma-pre-absolventov

DEADLINE NA PRIHLÁSENIE   ČO NAJSKOR

zaslaním CV a motivačného listu na evs@adelslovakia.org