Building Democratic Europe Together Athens

Building Democratic Europe Together - Athens
Loading Map....

Dátum konania
14/11/2017 - 17/11/2017

Miesta konania
Athens, Greece

Typ projektu:


zopár fotiek: 

Zhrnutie o čom workshop resp. celý dlhodobý projekt je: 

ADEL sa podieľa na projekte „Building Democratic Europe Together”. Projekt sa zameriava na občiansku participáciu a nástup demokracie v 5 európskych krajinách v poslednej dekáde totalitných režimov. Cieľom projektu je zvyšovať povedomie o občianskej spoločnosti v posledných rokoch totality, predovšetkým medzi mladými ľuďmi zo zainteresovaných krajín, a to prostredníctvom ich účasti na workshopoch, vyhotovením video rozhovorov a ankiet s aktivistami a inými sprievodnými aktivitami.

Projekt prebieha už niekoľko mesiacov a prebehlo už v rámci neho niekoľko aktivít –  kick off meeting v Budapešti v októbri 2016, podujatie v Drážďanoch vo februári  – zahŕňalo interaktívnu prednášku o živote a významných historických udalostiach v čase Nemeckej demokratickej republiky (NDR), organizované prehliadky mesta a múzeí, workshopy venované natáčaniu videa a podujatie pre verejnosť zorganizované nemeckým partnerom „Kunst des Erinnerns“ (Umenie pamäti), ktoré bolo rovnako venované časom NDR a tvorili ho autorské čítanie, panelové diskusie, poetry slam a premietanie dobového filmu. V júni v Poľsku sa stretnutie venovalo poľskej Solidarite (Solidarność), spoločenskému hnutiu, ktoré sa postavilo komunistickému režimu. Spolu s predstaviteľom ADEL sa ho zúčastnili aj traja stredoškoláci zo Slovenska a ďalších krajín. Viac fotiek z celého projektu tu: https://www.facebook.com/pg/ADELSlovakia/photos/?tab=album&album_id=1096176590516249

Stretnutie v Aténach sa nieslo v podobnom duchu: interactive presentations about strikes and mass demonstrations/students’ movement in Greece in 1973 , visit to historical place, round table, discussions, art exhibitions, commemorations

Zhrnutie o čom je projekt v angličtine tu:

After the transition of the Southern European countries in the 1970s and of the Central European countries at the end of 1980s from totalitarian and authoritarian regimes to democratic systems and democratic consolidation moving on to the enlargement of the European Union, threatening phenomena have appeared on stage: instead of further consolidation of democracy, illiberal, popular and extreme political tendencies have gained ground. Citizens seem to have forgotten about the morals of the past totalitarian regimes and are indifferent towards political and civil society activities.

MAIN OBJECTIVES are:

  • to raise awareness of remembrance about civil society in the last decade(s) of totalitarian regimes and in the transition into democracy – connected to the values of the EU and the history of Europe;
  • to highlight the importance and values of civil society organisations and responsible civic participation in democratic regimes;
  • to involve different generations into collaboration at transnational level;
  • to involve young people in civic participation concerning political issues at EU and national levels in order to build a better future for our common Europe.

Účastníci boli z Maďarska Hungary, Poľska Poland, Nemecka Germany, Grécka  Greece a Slovenska Slovakia. Zo Slovenska sa na ňom zúčastnili 4 ľudia (2 ľudia z ADEL a 2 stredoškoláci).